EHB har låtit inventera tillgängligheten

 2010-09-17

Det ställs krav på dagens bostäder, inte minst i samband med ny- och eller ombyggnader.
Det ska vara enkelt att ta sig in och ut ur bostaden och att vistas i närområdet. Äldre personer med rollator, barnfamiljer och andra som bär och kånkar, rullstolsburna med flera kan ha det svårt att ta sig till och från bostaden.
 

För att få en bild av hur det är nu har EHB, som troligen första svenska hyresvärd, låtit göra en ”Tillgänglighetsinventering” och den är nu klar.
Själva uppdraget har utförts av Västerås-baserade företaget Accessum, ett företag som arbetat en hel del med att undersöka tillgänglighet men oftast i kommunala lokaler.
- Det här är första gången vi arbetat direkt mot ett bostadsföretag, berättar verksamhetschefen Johan Winder.
- Till vår hjälp har vi använt ett verktyg som Hjälpmedelsinstitutet tagit fram i samarbete med SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostäder). Det heter TIBB och är baserat på ett tydligt besiktningsprotokoll.
- Man tittar bland annat på sådant som kallas ”enkelt avhjälpta hinder”. I lokaler som allmänheten ska ha tillträde till ska sådana enligt lagen undanröjas direkt. Det kan exempelvis handla om ett trappsteg upp till en entré.
- Därefter tittar man på den inre boendemiljön och där finns inga direkta lagkrav. Däremot är det ett gemensamt intresse för både hyresgäst och hyresvärd att den boende ska kunna bo kvar även när man blir äldre.
- Vid en första inventering hittar man alltid brister. Det är ofta problem med bostäder och då inte minst allmänna utrymmen. Men det är ju ett viktigt skäl att göra en inventering för att se vad som behöver göras, konstaterar Johan Winder.
- När vi gjort en sådan här inventering mynnar den normalt ut i 6-7 olika rapporter som sedan bostadsföretag får utvärdera.
- Sedan kan de själv göra uppföljningar i databasen som är knuten till TIBB.