Nu förbättrar vi för er!

 2014-11-26

- Nu har vi bara en mailadress! info@ehb.se Dit mailar ni när ni har frågor eller behöver göra en serviceanmälan på er lägenhet. Vill ni maila till en specifik person så har vi givetvis våra personliga mail-adresser kvar. Dem ser ni här >>

- Nu kan du även anmäla dig till +65 kön via internet. Du skall dock ha fyllt 65 år för att kunna anmäla dig.

- Nu kan du även se din kötid på dina sidor, standard lägenheter, parkeringar, garage samt +65 kön.

.