EHBs VD invald i SABOs VD-råd

 2015-11-24

Vår VD Jennie Sahlsten har blivit invald i SABOs VD-råd för 2016 - 2017.

VD-rådet är rådgivande organ till SABOs VD och består av 14 VDs från olika SABO-bolag. Dessa nomineras och utses av övriga VDs. Varje region representeras av en företrädare för ett större och en för ett mindre företag. Deltagarna arbetar i rådet under två år.

- Först och främst vill jag säga stort grattis till Jennie på styrelsens vägnar. Med Jennies deltagande i Vd-rådet får EHB än större insikt i SABO och dess medlemmars arbete vilket kommer gynna både EHB och Enköping som tillväxtort. Dessutom får SABO en mycket kvalificerad resurs i deras arbete, säger Peter Ekström Styrelseorförande Enköpings Hyresbostäder

Den 13 – 14 april nästa år kommer EHB stå värd för en VD-träff för region öst.

SABO står för ”Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag” och är en bransch- och intresseorganisation med ca 300 bostadsföretag som medlemmar.