Till boende på Torgg, Lilleberg, Dr Westerlundsg

 2000-01-20

Akut vattenavstängning mellan kl 14,00 - 16,00 pga vattenläcka i fastighet

.