Förändringar i TV-kanalutbudet

 2016-12-13

Från och med den 8 december kommer Eurosport1 och Discovery Channel att ingå i utbudet av kanaler i vårt analoga TV-nät.
För att få tillgång till dessa kanaler behöver du som hyresgäst göra en ny kanalsökning på din TV.
De eventuella digitala tilläggskanaler som du har tecknat avtal med någon leverantör om berörs inte av ovanstående förändring.

.