Till alla hyresgäster i Romberga/på Hornugglegränd

 2017-06-20

Glöm inte att svara på den enkät ni fått hem inför renoveringen av ert område.

Det är din chans att göra din röst hör i planeringen av renoveringen i ditt område.