Serverflytt

 2018-01-31

Tisdag den 13 mars byter vi server för vårt fastighetssystem, därför går det ej att logga in på "mina sidor" och det går inte heller att söka efter lediga bilplatser och lokaler.

Felanmälan kan ni göra via mail till info@ehb.se.
 
Systemet kommer att komma igång igen under onsdagen den 14 mars.