Till boende på Rombergsgatan 30-40

 2018-02-06

Varm och kallvatten kommer att stängas av kl 8.00-13.00 torsdagen den 8 februari, pga lagning akut vattenläcka

.