Till Dig som bor i/hyr lokal i Romberga

 2018-06-25

Din hyresvärd AB Enköpings Hyresbostäder planerar för en renovering som bland annat kommer att innebära en stamrenovering i ditt bostadsområde Romberga. Planeringen av renoveringsarbetet pågår för fullt.

Var är vi nu?
Planering av projektet pågår ihop med entreprenören Byggconstruct. Ett flertal tekniska undersökningar och platsbesök har gjorts av entreprenör tillsammans med oss på EHB för att komma fram till ett så bra utförande som möjligt.

Parallellt med detta pågår förhandling med Hyresgästföreningen gällande vad som ska utföras och vilken hyresförändring detta kommer innebära för dig som hyresgäst.
Planerings- och diskussionsmöten i en referensgrupp (hyresgäster på området, EHB samt Hyresgästföreningen) har hållits sedan början av 2017.
Hur ser tidplanen ut och var börjar vi?
Vi kommer att starta med gården Rombergsgatan 13,15,17 precis som vi tidigare angett. Vi fortsätter därefter medsols runt området, d. v. s. – nästa gård efter blir: Rombergsgatan 19-39. Denna gård kommer delas in i 2 etapper.
Planerad byggstart för Rombergsgatan 15 är oktober 2018, därefter vidare till Rombergsgatan 17 någon gång efter årsskiftet. Montessori-förskolan i huset Rombergsgatan 17 är planerat att utföras under sommarperioden 2019.
Närmare information till er boende (samt ni som hyr lokaler) i denna första etapp kommer efter sommaren då ni även kommer kallas till informationsmöte samt att ni får möjlighet till ett personligt möte med ombyggnadssamordnare inför er renovering.
Vad ska göras i renoveringen?
Det som kommer att utföras är ett stambyte (byte av vatten- och avloppsrör) samt badrumsrenovering, köks-förnyelse, arbeten med att förbättra ventilationen för en bättre inomhusmiljö för dig som hyresgäst, säkerhets-paket (=byte av lägenhetsdörr till säkerhetsdörr, elektroniskt lås-system på port, källardörr, tvättstuga för en större säkerhet i ditt boende, postbox i trapphuset). IMD (individuell mätning och debitering av varmvatten) kommer införas.
EHB och Byggconstruct arbetar vidare med detaljplanering av renoveringen. Självklart kommer du få all information om vad som ska göras i din lägenhet när renoveringen närmar sig just din gård.

Evakuering under renoveringen
Under ombyggnationen av din lägenhet kommer du att få flytta till annan tillfällig lägenhet (evakueringslägenhet inom området Romberga). Din tillfälliga lägenhet är omöblerad men du kommer få hjälp av en flyttfirma att flytta över dina möbler och andra personliga saker. Du betalar din hyra som vanligt (för din ordinarie lägenhet) under evakueringen, om din tillfälliga lägenhet är mindre och billigare i hyra kommer du få ersättning för detta i efterhand. Är du beroende av hiss i ditt boende kommer vi ordna så du får flytta till ett hiss-hus även under evakueringen. Om du hellre vill lösa ditt boende själv under evakueringen får du givetvis ersättning för detta (hyresfritt alt. ersättning i efterhand för hyreskostnaden).

Ny referensgrupp för varje gård
Vi tänker oss att starta upp en ny referensgrupp att arbeta vidare med på varje ny gård vi kommer till. Är du intresserad av att delta i detta planeringsarbete kontakta nedanstående, helst via mail. Efter sommaren kommer vi kalla till möte i den nya gruppen. Du som tidigare varit med i referensgruppen är givetvis välkommen att fortsätta arbetet tillsammans med oss.
Tillsammans arbetar vi för en hållbar, energismart och välplanerad förnyelse av ditt bostadsområde Romberga.
Med vänliga hälsningar

Projektavdelningen på AB Enköpings Hyresbostäder i samarbete med Byggconstruct AB.
/Eva Ramström, ombyggnadssamordnare
0171-625835, eva@ehb.se