Till boende i Örsundsbro

 2018-08-27

Vi håller på och jobbar med uppkopplingen av undercentralerna på Skolvägen och Verkstadsvägen i Örsundsbro. Detta kan medföra att det blir störningar i varmvatten- och värmeproduktionen under en tid.

.