Till boende i Örsundsbro

 2018-09-05

Enköpings kommun informerar:

Avstängning vatten Örsundsbro!

Natten mellan 10 och 11 september kommer det kommunala dricksvattnet i
Örsundsbro, Hjälsta och Säva att stängas av mellan klockan 22.00 och 06.00.
Orsaken till avstängningen är ett pågående renoveringsarbete av vattenverket i Vånsjöbro.
Syftet med renoveringen är att säkerställa en god dricksvattenkvalitet för våra abonnenter.
 
Ytterligare avstängning
Det kommer bli aktuellt med ytterligare en avstängning under hösten i samband med inkoppling av nya ledningen mellan Alstasjön och Örsundsbro. Information om när avstängning sker kommer i ett separat brev. Det är tyvärr inte möjligt att göra dessa avstängningar samtidigt.