Medborgardialog och nätverksträffar på Lillsidan - Västerleden

 2018-10-30

Vi tycker att det varit väldigt givande att få vara med på medborgardialogerna under 2018. Vi äger och förvaltar många bostäder och lokaler på Lillsidan - Västerleden. Vi har haft flera representanter från EHB på plats under medborgardialogerna, som bland annat har deltagit i olika grupper som pratat om trygghet, mötesplatser, aktiviteter och föreningsliv.
Dialogerna har gett oss möjlighet att lyssna in vilka behov och önskemål som finns i området. Det har även bidragit till att vi träffat flera som jobbar i verksamheterna och bor här på området.

Någonting som vi fick veta var att det finns en önskan att skapa en trevlig stämning på Västerledstorg genom att göra torget mer levande med hjälp av roliga aktiviteter. Förslaget att bilda en aktivitetsgrupp någonting som ska bli spännande att se hur det utvecklas framöver.

Vi pratade också om på vilket sätt man skulle kunna nå ut med information om de aktiviteter som man anordnade på torget och på Västerleden. Både till de som man anordnade aktiviteterna för, men också mellan de andra verksamheterna som finns i området.

Vi kom fram till att man skulle kunna träffas i ett nätverk några gånger per år och dela kontaktuppgifter och information om vad man planerat framöver i sin verksamhet. Men även för att hitta varandra och kunna anordna saker gemensamt i området.
 
Under hela medborgardialogerna har fokus varit hur vi tillsammans kan bidra till ökad framtidstro för barn och ungdomar på Västerleden.
 
Så utifrån det har vi inom EHB funderat över på vilket sätt vi kan bidra till de som önskas. Vi kom överens om att vi kan hålla med lokal och fika inför nätverksträffarna och även vara delaktiga i ett nätverk. Nätverket hade sitt första träff i september. Några av de som kom var representanter från Svenska kyrkan, flera från hyresgästföreningen, ungdomar, ICA Västerhallen, EHB, Fritidsgårdspersonal, Boxningstränare och Boende i området, Studieförbundet vuxenskolan, Skolkurator och föreningslivsutvecklare för Enköpings kommun.
 
Gällande aktiviteter på torget så är vi väldigt positiva till att man anordnar aktiviteter utomhus och omkring torget. Det är bara att kontakta oss om man vill anordna en aktivitet där.
 
Det är tråkigt att verksamheterna upplever att de inte når ut med informationen om vad som anordnas inom deras verksamheter eller förening på området. Där vill vi självklart hjälpa till genom att gemensamt ta fram ett aktivitetsblad för området tillsammans med de verksamheter och boende som kom med förslaget. Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
 
Nästa nätverksträff
Tisdagen den 15 januari på Ormvråksgränd 7, kl. 17.30–19.00 anmälan görs till emelie@ehb.se senast den 9 januari.
 
Vill ni vara med i Nätverket?
Maila intresseanmälan till emelie@ehb.se
 
Vill ni anordna en aktivitet på Västerledstorg?
Kontakta oss innan på info@ehb.se