Förvaltningsrätten har fattat beslut angående överklagan av försäljningen

 2018-12-12

EHB:s styrelse fattade i september 2017 beslut om att sälja fastigheterna på Bergvretsgatan, Lärksoppsgatan, Harvägen och Rävstigen samt att ombilda två av höghusen på Sadelmakaren till bostadsrätter och sälja dessa.

Frågan gick sedan vidare till kommunfullmäktige som fattade beslut om att sälja fastigheterna i november 2017.
 
Beslutet i kommunfullmäktige överklagades i slutet av 2017 till Förvaltningsrätten.
 
Den 10 december kom besked från Förvaltningsrätten att de avslår samtliga överklaganden gällande både radhusen och höghusen på Sadelmakaren.
 
I avvaktan på att domen ska vinna laga kraft förbereder vi för att arbeta vidare i linje med de i styrelsen fattade besluten.