Till boende i Romberga

 2019-02-11

Tisdag 12/2 kl 09.30 - ca 12.00 stänger vi av allt vatten i hela Romberga för att laga två kulvertläckor.

Tänk på att hålla alla kranar stängda under hela tiden vattnet är avstängt, vattnet kan komma att släppas på tidigare.