Hyreshöjning 2019

 2019-03-05

Vi är nu klara med årets hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.

Hyrorna på Krukmakaren, Korsängsgatan 63 A - C höjs med 2 %.
 
Hyrorna på Sadelmakargatan 1 - 5 och 4 - 28 höjs med 0,7 % (hyrorna på Sadelmakargatan 11 höjs ej).
 
Hyrorna i övriga beståndet höjs med 1,65 %.
 
De nya hyrorna gäller från 20189-03-01 och höjningen för mars månad kommer retroaktivt på hyresavin för april.
 
I överenskommelsen om de nya hyrorna har vi också en skrivelse om ett utökat stöd från Hyresgästföreningen i vårt bosocialaarbete i områdena.