Omnia gör det lilla extra för våra hyresgäster

 2019-03-21

 
Som en del i vårt uppdrag med att aktivt arbeta för utvecklingen av Enköpings kommun samt att vår verksamhet ska präglas av ett socialt ansvarstagande, inledde vi 2018 ett samarbete med Omnia.

Vi har sedan februari 2018 en företagsgrupp från Omnia placerad hos oss på EHB. Det är fem deltagare samt en handledare som är på plats måndag till torsdag. Varje individ arbetar efter eget schema som är anpassat till deltagarens individuella förutsättningar.
 
Samarbetet med Omnia ger oss möjligheten att erbjuda våra hyresgäster det lilla extra och samtidigt skapar vi möjligheter för en kontakt med arbetslivet och en meningsfull vardag för deltagarna.Tillsammans arbetar vi med att utveckla våra bostadsområden med utgångspunkten att erbjuda trevliga och trivsamma hem för våra hyresgäster och ser då samarbetet med Omnia som en resurs i detta arbete.
 
DET LILLA EXTRA TILL VÅRA HYRESGÄSTER
Deltagarna från Omnia ska utföra det där lilla extra som ger mervärde till våra hyresgäster och samtidigt ska det vara meningsfulla arbetsuppgifter för deltagarna. Från början handlade det främst om att vi fick hjälp med skräpplockningen men allt eftersom har arbetsuppgifterna utvecklats och idag hjälper vi till även med bland annat lättare snickeriarbeten och målning, berättar Jessica som är handledare för gruppen.
 
EN MENINGSFULLARE VARDAG
En av deltagarna berättar hur han innan han fick den här chansen satt hemma hela dagarna, nu arbetar han förmiddagar måndag till torsdag och det gör att livet känns mer meningsfullt. Roligaste arbetsuppgifterna hittills har varit att klippa gräs och plantera rabatter, då ser man hur fint det blir.

Jessica berättar att det är häftigt att se allas förmågor, man kan ha olika svårigheter men det märks inte när man jobbar praktiskt. Hon fortsätter med att EHB är en bra arbetsplats och att gruppen verkligen känner sig som en del av EHB. De blir väl omhändertagna och får bra feedback på sitt arbete. Det känns att vi gör något bra, avslutar Jessica.

Vi på EHB ser Omnia som våra nya arbetskamrater och det ger en positiv energi till den ordinarie personalen med nya idéer och infallsvinklar och framförallt mycket skratt och god stämning tillsammans. Med Omnias personal har vi ännu större möjligheter att göra det lilla extra för våra hyresgäster berättar Joakim som är
områdeschef på söder där Omnia utgår ifrån.