Spara på vattnet

 2019-04-29

I Enköpings kommun är grundvattennivåerna låga. Det innebär att vi behöver spara på vattnet för att inte få vattenbrist. Det är dock inte bevattningsförbud i Enköping

I Enköping tar vi det mesta kommunala vattnet från grundvattnet. Du som har egen brunn tar också upp ditt vatten från grundvattnet. Det viktigt att vi alla är sparsamma med vattnet oavsett om du har egen brunn eller har kommunalt vatten.