Bevattningsförbud

 2019-06-03

Enköpings kommun har bevattningsförbud från och med juni.

Läs mer på Enköpings kommuns hemsida www.enkoping.se