Ventilationsarbete Torggatan 40-44

 2020-05-06

Mellan 12/5 och 10/6 kommer arbete med ventilationssystemet utföras.

Torggatan 40 - Mellan den 12/5 och den 20/ 5.

Torggatan 42 - Mellan den 25/5 och den 2/6.

Torggatan 44 - Mellan den 1/6 och den 10/6.

Arbetet påbörjas dagligen kl. 08.00 på morgonen och avslutas kl. 16.00, om inget oförutsett inträffar under dagen. Bullrande arbetsmoment kan tidvis förekomma.

Under tiden arbetet pågår kommer kapaciteten på ventilationssystemet att vara begränsad, men det kommer inte att vara helt avstängt annat än kortare tider.