Categories: Nyheter 2016
      Date: May 11, 2017
     Title: EHB på Godmorgon Enköping
Igår var vi på EHB värdar för frukostseminariet "God morgon Enköping" på Kompassen. Vår VD Jennie Sahlsten berättade tillsammans med Carl Gynne och Klara Eriksson om EHBs satsning på trygghet där vi i oktober startar ett trygghetsprojekt i Romberga och på Lillsidan.


Syftet är att EHB ska verka för att skapa trygga boendemiljöer för våra hyresgäster. Vi ser hela tiden över tryggheten i våra områden och vi arbetar ihop med polis och kommunala förvaltningar i något som vi kalla...r ”Tryggare Enköping”. Där vi träffas och diskuterar utifrån våra olika erfarenheter och perspektiv för att kunna skapa och utveckla trygghetsskapande åtgärder i framtiden.

Vi arbetar med integrationsfrågan och skapar arbetsplatser ihop med våra entreprenörer, för de som står längre ifrån arbetsmarknaden. Som en del i detta arbete startar vi nu ett projekt ihop med kommunen, idrottsföreningarna och näringslivet i Enköping.
Ett projekt som kräver engagemang ska också ge något tillbaka för alla inblandade parter. För idrottsklubbarna kan projektet bidra till ökat engagemang för sporten, fler medlemmar och på sikt fler ledare. Projektet ska också bidra positivt till föreningens ekonomi.

Vi vill:
Nå områdets ungdomar i främst högstadieåldern
Att få fler vuxna i området utomhus
Att utbudet av aktiviteter ökar i området
Att fler ungdomar engagerar sig i föreningslivet
Att skapa en meningsfull fritid för ungdomarna och i förlängningen även föräldrar i området
Att skapa fysiska mötesplatser