Categories: Nyheter 2016
      Date: Sep 21, 2017
     Title: EHB säljer för att expandera och renovera
EHBs styrelse har beslutat att förvärva mark i Örsundsbro, Västerledstorg och kv Älvdansen samtidigt som man har beslutat att sälja bolagets fastigheter på Bergvretsgatan, Lärksoppsgatan, Harvägen och Rävstigen.


Under torsdag förmiddag fattade EHBs styrelse beslut om att sälja sina fastigheter på Bergvretsgatan, Lärksoppsgatan, Harvägen och Rävstigen. Försäljningen är ett led i EHBs fortsatta expansion och ökad takt på renoveringar i befintligt fastighetsbestånd.

EHB förvärvar nu mark i Örsundsbro, Västerledstorg och Kv Älvdansen

- Enligt den styrning vi har i våra ägardirektiv från kommunen ska vi bidra till att stärka kommunens utveckling genom att vara ett aktivt fastighetsbolag som arbetar med köp, försäljning, nyproduktion och förädling av sitt fastighetsbestånd, säger Peter Ekström, ordförande i EHB. Vi ska också verka för blandade upplåtselformer och bygga bostäder för alla vilket vi nu gör, fortsätter Peter Ekström.

I Örsundsbro har EHB planer på ett hundratal bostäder med olika upplåtelseformer och boenden för alla skeden i livet. Alla byggnader i det nya området kommer att projekteras som passivhus och smarta lösningar kommer minimera energiandvändningen i området. Hela områdets energibehov ska tillgodoses med solenergi och andra förnyelsebara energikällor. På Västerledstorg är man fortfarande i idéstadiet men planen är att utveckla området med nya mötesplatser och fler bostäder. I Kv Älvdansen planeras bostäder som ska byggas med det statliga investeringsstödet vilket kommer ge yteffektiva lägenheter med lägre hyra och lägre energiförbrukning.

- Vår vision är att erbjuda Sveriges mest innovativa, trygga och trevliga boende. Vi tar ett steg närmare denna vision genom att vi planerar satsa på passivhus och förnyelsebar energi i Örsundsbro, tryggare mötesplatser med nyproduktion vid Västerleden och billiga bostäder i Kv Älvdansen, säger Jennie Sahlsten, VD på EHB.

I Kv Älvdansen planeras byggstart redan 2018 medan Västerledstorg och Örsundsbro måste genomgå en detaljplaneprocess innan bygget kan komma igång.

- Det känns jätteroligt att kunna presentera tre nya utbyggnadsområden där vi kan satsa på boenden för alla med hög boendestandard, lägre hyror och låg miljöpåverkan, säger Jennie Sahlsten VD på EHB.
 
Frågor hänvisas till:
Jennie Sahlsten, VD EHB, 070-162 50 67, jennie@ehb.se
Peter Ekström, Ordförande EHB, 072-731 88 73, peter_ekstrom@icloud.com