Categories: Nyheter 2016
      Date: Aug 29, 2018
     Title: Hållbar renovering av Romberga 
KLART FÖR START

EHB och Hyresgästföreningen har tecknat avtal gällande renoveringen av Romberga och står nu i startgroparna för att sätta igång med renoveringen. Planerad projektstart är under oktober månad och först ut är Rombergsgatan 15.


BAKGRUND OCH INVESTERINGSSTÖD

Romberga är EHBs största sammanhängande bostadsområde med knappt 700 lägenheter. Området byggdes på tidigt 60-tal och renoverades i början av 90-talet. EHB har under många år tittat på olika åtgärder för att lyfta området. 2016 tog regeringen beslut om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa områden. Med bidraget möjliggörs att projektet kan sänka energiförbrukning och underhållskostnader och uppdatera lägenheterna samtidigt som en lång infasning av de nya hyrorna kan erbjudas.

Projektet utförs i partnering tillsammans med Byggconstruct AB. EHB och samarbetspartners har under hela projekteringen arbetat för att uppfylla de krav som ställs för att få investeringsstödet, minimera fastigheternas miljöpåverkan samt hålla nere kostnader och därigenom hyresnivåer.

Arbetena kommer att utföras etappvis. Inför byggstart hålls ett informationsmöte med hyresgästerna boende i etapp ett och därefter hålls individuella möten med varje hyresgäst i den första etappen. Eftersom arbetet i lägenheterna är så omfattande är en evakuering nödvändig och detta görs till friställda lägenheter i området.

ENERGIEFFEKTIVISERING OCH SATSNING PÅ SÄKERHET

Dagens energiförbrukning ligger på 150 kWh/m2/år vilket är högt mot dagens krav även om det är fullt normalt för fastigheter från 60 – 70 talet. Fastigheternas energiprestanda kommer att förbättras avsevärt genom sex nya undercentraler med modern teknik, nytt ventilationssystem och byte till lågenergiprodukter i elsystemet. Åtgärderna som genomförs kommer att ge stora besparingar gällande energi. Beräknade värden för förbrukning är 60 kWh/m2/år vilket är i nivå med dagens nyproducerade fastigheter.

Bostadsområdets lägenheter kommer också att genomgå en stamrenovering och renovering av badrum och kök samt vid behov övriga ytskikt. Vi har också haft ett fokus på säkerhet och alla lägenheter kommer att få säkerhetsdörr och ett elektroniskt passersystem införs i samtliga fastigheter (finns i delar av området idag). Samtliga trapphus kommer, vid behov, att målas och de hissar som finns kommer bytas ut eller renoveras.

STATLIGT BIDRAG KAN SÄNKA HYRAN MED 6 MILJONER

En ambition i projektet har varit att få det statliga bidrag som kan sökas till renovering i vissa utvalda områden. EHB har ansökt om att få bidrag på sex miljoner för renovering av hyreslägenheter för etapp ett. Det bidrag vi får kommer att i sin helhet delas ut till hyresgästerna som en rabatt på den nya hyran efter renovering under sju års tid.

HYRESHÖJNING

Hyresgästföreningen och EHB har tecknat avtal om renoveringen och hyra efter renovering. Hyresgästföreningen har i förhandlingen haft önskemål om att området ska anpassas till normhyressättning och detta önskemål har vi på EHB lyssnat på. Avtalad normhyra efter renovering blir 1163kr/kvm. Utöver att hyran kan sänkas under sju år om EHB beviljas statligt investeringsstöd så har EHB tillsammans med Hyresgästföreningen förhandlat fram en intrappning av hyran så att hyreshöjningen fasas in för hyresgästerna i området. Intrappningen sker om hyresökningen efter bidrag höjs med mer än 500 kronor per månad.