Kanalinställningar

Print This Page

Skriv ut denna sida »

 

Nu inför EHB en ny TV-lösning till alla boende!

På måndag 13/4 byter EHB TV-leverantör. Den nya TV-leveransen medför ett par förändringar för Dig som hyres­gäst enligt nedan:


Det nya TV-utbudet som ingår i hyran innehåller följande kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal 11 och TV12.Den nya TV-leveransen behöver inte någon ”TV-box” för att fungera.

Detta innebär att Du som boende ska ta bort den gamla ”TV-boxen” och istället koppla in din TV direkt i TV-uttaget i vardagsrum eller sovrum.

Om Du som boende har fått ett brev från EHB:s gamla TV-leverantör, Tele2, så har du fått instruktioner om vad Du ska göra med den gamla ”TV-boxen”.

Om Du inte har fått något brev från Tele2 som beskriver vad Du ska gör med den gamla ”TV-boxen” ska den slängas i återvinningscentralen.


Den nya TV-leveransen kommer att medföra att kanalinställningen på din TV måste göras om.

Här nedan ser Du på vilka kanalplatser ditt utbud av TV-kanaler kommer att ligga. Detta utbud sänds analogt så Du behöver ingen TV-box för att se utbudet. Vid behov kan Du se i din TVs bruksanvisning hur Du söker upp och ställer in kanal för kanal eller utför en ny kanalsökning för samtliga kanaler.

(Med kanalplats avses i kabel-TV signalen, ej programplatsnummer på din TV.)


TV-kanaler Frekvens MHz Kanalplats
TV4154,25S08Samma som idag
SVT1175,25E05Samma som idag
Kunskapskanalen182,25E06Samma som idag
SVT2189,25E07Samma som idag
SVTB/SVT24196,25E08Samma som idag
TV4203,25E09Samma som idag
TV6210,25E10Samma som idag
TV3217,25E11Ny kanal samt ny frekvens
Kanal 5224,25E12Ny kanal samt ny frekvens
Sjuan231,25S11Ny kanal samt ny frekvens
TV8238,25S12Ny kanal samt ny frekvens
Kanal 9245,25S13Ny kanal samt ny frekvens
TV10252,25S14Ny kanal samt ny frekvens
Kanal 11259,25S15Ny kanal samt ny frekvens
TV12266,25S16Ny kanal samt ny frekvens