Miljöpolicy

Print This Page

Skriv ut denna sida »

 

Vår miljöpolicy är grunden till vårt miljöarbete och omfattar alla verksamheter i Enköpings Hyresbostäder AB. Den beskriver övergripande sätten att hantera miljöfrågor och visar riktlinjen som EHB vill följa för att nå sina miljömål. Alla medarbetare har ett ansvar för att företagets miljöpolicy efterlevs.


För att minimera miljöpåverkan av arbetsprocesser och för att skall kunna ständigt förbättras företagets verksamheter ur ett miljöperspektiv, är Enköpings Hyresbostäder AB miljöcertifierat enligt ISO 14001.


Certifieringen ger vår verksamhet fördelar i form av en minskad användning av resurser, minskat energibehov, effektivare hantering av avfall genom källsortering och bidrar till en bättre miljö vilket i slutändan påverkar alla.


Nedanstående riktlinjer är vägledande i vårt miljöarbete:

  • Vi ska ha minimal miljöpåverkan genom att minska växtgasutsläppet och ställa rätt miljökrav på material.
  • Vi förebygger föroreningar och minimerar användningen av miljö -och hälsofarliga ämnen genom aktiva val.
  • Vi ska ha effektivare energianvändning på vårt bestånd och ha en ökad andel förnybar energi.
  • Vi ska ha en god inomhusmiljö i våra bostäder och lokaler och en trivsam yttre miljö på våra områden.
  • Vi ska uppnå en långsiktig hållbar utveckling genom ständiga förbättringar.


Vår miljöpolicy skall kommuniceras till såväl medarbetare som hyresgäst och leverantör. Leverantörer som har ett aktivt miljöarbete skall prioriteras.


Enköpings Hyresbostäder AB skall medverka aktivt i utvecklingen av Enköpings kommun genom att producera miljöcertifierade bostäder, energieffektivisera bostäder vid större ombyggnationer och medföra hållbarutveckling av nya och befintliga bostadsområden. EHB arbetar med ständiga förbättringar i nära samarbete med Enköpings kommun.