AB Enköpings Hyresbostäder hantering av elektroniska nycklar

 

 

 

I många av EHB fastigheter använder vi oss av så kallade elektroniska nycklar (även kallade ”taggar” eller brickor). I det elektroniska nyckelhanteringssystemet lagras dina/era dörröppningar i TVÅ veckor för tekniskt underhåll och felsökning och bokningsloggarna från tvättstugan i FYRA veckor. Dessa händelser är en form av personuppgifter.

 

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är att du/ni ska kunna öppna de dörrar ni behöver i ert bostadsområde samt boka er tid i tvättstugan. På vissa adresser finns möjlighet att lägga in namn och telefonnummer på porttavlan/porttelefonen (telefonnummer syns ej) om du/ni som hyresgäst vill.

 

EHB grundar behandlingen av personuppgifter på ett berättigat intresse enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Polisen vid en eventuell brottsutredning.

 

 

GALLRING
När du/ni flyttar från din/er lägenhet ska dina/era personuppgifter raderas ur det elektroniska nyckelhanteringssystemet.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARING
Ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter är AB Enköpings Hyresbostäder, org. nr 556054-7050, Box 3051, 745 03 ENKÖPING