Föreningar

Print This Page

Skriv ut denna sida »

 
 
Öppen aktivitet för barn & ungdom
Genom Öppen aktivitet sponsrar vi aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar mellan 9-15år. Vi riktar oss till föreningar, förbund eller verksamheter som vill främja en aktiv fritid för alla barn och unga. Som deltagare i Öppen aktivitet genomför er förening enkla aktiviteter som är gratis och öppna för alla. Detta för att alla ska få möjligheten att hitta ett intresse som passar dem och för att locka flera till er förening eller verksamhet. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för barn- och ungdomar. Ni kan som förening ansöka om att vara med i Öppen aktivitet två gånger per år. Öppen aktivitet pågår under en höst- och en vårtermin och är alltid tioveckor åt gången. Det utgår en ekonomisk ersättning för varje tillfälle som ni anordnar aktiviteter, cirka 1000kr per pass.

Vi sammanställer och gör iordning marknadsförningsmaterial med alla aktiviteter inför varje termin.  Som deltagande förening har ni ett ansvar att marknadsföra aktiviteterna, delta på terminsavslutningen, ta bilder till sociala medier, löpande rapportera hur det går och antal besökare.

Inom Öppen aktivitet så kan ni även delta i kommunens vuxenvandring. Även för det får ni ersättning. En introduktionsutbildning för vuxenvandrare hålls av polisen inför varje termin och som förening tilldelas ni tider för vuxenvandring ungefär fyra helgkvällar per halvår.
 

Ansökan om medverkan i
Öppen Aktivitet


Svara tydligt på frågorna nedan och mejla in dina svar till info@ehb.se senast den 27 maj.
Märk ert mejl med: ”FÖRENINGENS NAMN ÖA HT19”-

Organisationsnamn och organisationsnummer
Adress, postnummer och postort
Beskrivning av er verksamhet i dagsläget
Motivering till er medverkan

  Vissa saker är extra viktiga för oss, därför vill vi veta mer om:
    - Hur ni kommer att arbeta med och underlätta för nya medlemmar i er förening
    - Upplägg på era Öppna aktiviteter
    - Ert arbeta med likabehandling och jämställdhet(om ni har en policy får ni gärna bifoga den och beskriva hur ni följer upp den)
    - Hur ni har förankrat detta i föreningen. Vi vill att alla som deltar i Öppen aktivitet har ett styrelsebeslut på deltagandet.
 
Det är också viktigt för oss att vi kan ha en bra kontakt med någon i föreningen som är ansvarig för projektet, skicka därför med följande uppgifter i ansökan:
 
Kontaktperson- För och Efternamn
Mobiltelefon
E-post
Ev. Hemsida till föreningen
 
För att ni som förening enkelt ska förstå vad Öppen aktivitet innebär finns denna checklista som illustrerar vad som förväntas av er och datum som ni inom samarbetet behöver hålla koll på.

De utvalda föreningarna till hösten 2019 förväntas att komma på ett introduktionsmöte på EHB veckan efter beskedet, så preliminärboka eftermiddagen 4e juni och förmiddagen 5e juni redan då ni skickar in er intresseanmälan. Avtalskrivning sker sedan i mitten på augusti.


Bedömning och besked
Vi kommer att prioritera intresseanmälningar som matchar målgruppernas behov och kolla på hur er förening besvarat de frågor vi ställt. Vecka 22 kommer vi att lämna besked och vilja boka in tid med dem som vi väljer att inleda samarbete med.

Öppen aktivitet sponsrar inte:

  • Privata aktiviteter och enskilda individer
  • Föreningar och förbund med verksamhet som inte ligger i linje med våra värderingar
  • Föreningar och förbund med religiös eller politisk verksamhet
  • Verksamheter och idrotter som fokuserar på prestation framför glädje
 

 

 

Sök nu!
Vi söker föreningar som vill vara med i Öppen aktivitet 2020. Skicka in er ansökan senast den 16 dec.