Företag

Print This Page

Skriv ut denna sida »

 

Som företag kan ni vara med och hjälpa oss att öka föreningsanslutningen, den fysiska aktiviteten och positiva sociala sammanhang i Enköping.

 

Företag och kommunalabolag har länge haft en betydande roll för föreningslivet genom sponsring.    Genom att sponsra Öppen aktivitet ger vi tillsammans föreningslivet förutsättningar att hålla enkla gratis aktiviteter. Enköpings hyresbostäder och Enköpings kommun koordinerar samarbetet med föreningarna och har en årlig träff där vi informerar om vad ert bidrag till Öppen aktivitet har bidragit till.

Som kommunalt bolag har vi nära kontakt med många av de som bor i Enköping och därför en förmåga att upptäcka vilka behov som finns tillsammans med våra samarbetspartners. Öppen aktivitet anordnas ofta i områden där föreningsanslutningen är lägre än övriga Enköping. Ert bidrag möjliggör en meningsfull fritid för alla!

 

Är ert företag intresserade av att vara med och bidra?
Som företag kan ni bidra med ekonomiskt stöttning. Ni bidrar med valfritt belopp och får er logga på terminsprogrammet. Ni blir inbjudna på en avslutning där ni får chans att träffa oss som varit delaktiga från EHB, kommun, polis, andra företag och deltagande föreningar.

För mer information om hur ni kan stötta Öppen aktivitet kontakta:

Emelie Lidman emelie@ehb.se eller 070 798 29 26