Miljö

Print This Page

Skriv ut denna sida »

 

En ekologisk grundsyn, miljömedvetenhet och resurssnåla lösningar är en förutsättning för långsiktigt god företagsekonomi, I verksamheten används metoder och material som är skonsamma mot miljön i avsikt att skapa en sund livsmiljö för våra hyresgäster. Vi strävar efter att minska energianvändning, hushålla med resurser och minska avfallsmängden.   

 

Sortera rätt » (.pdf)Exempel  
  • Förvaltning utformas så att hushållsavfall kan sorteras i olika fraktioner och att miljöstationer med källsorteringsmöjligheter byggs.
  • Datoriserad styr- och reglerteknik utförs för att effektivt tillse att rätt mängd energi förbrukas i varje hus.
  • Endast använda freonfria kylmöbler.
  • Samordnade miljökrav ställs på projektörer, leverantörer och entreprenörer.
  • Tillvarata kompetens och resurser hos de boende.