Ungdomsboende

Print This Page

Skriv ut denna sida »

 
 
För ungdomslägenheterna gäller att du inte ännu ska ha fyllt 28 år när avtalet börjar gälla (tillträdesdagen). När du skrivit avtal får du sedan bo kvar i din lägenhet så länge du önskar.
 
Ungdomslägenheterna annonseras under "lediga lägenheter" på vår hemsida, där du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet. Dessa lägenheter har samma publiceringstid som övriga lägenheter, en vecka. Tilldelningen sker via vår ordinarie bostadskö där den som har längst kötid erbjuds lägenhet.
 
Ungdomslägenheterna publiceras med denna symbol  ,så att du lätt skall hitta dem i listan över lediga lägenheter.

Har du frågor vänligen kontakta säljavdelningen på 0171-62 58 20.