Aviseringsproblem

Det har tyvärr uppstått två problem med månadens avisering.

Felaktigt plusgironummer

På hyresavierna har ett felaktigt plusgironummer redovisats. Inbetalningen ska du göra till vårt ordinarie plusgironummer 4846202-2. Har du redan betalat in till det felaktiga plusgironumret behöver du inte göra något eller meddela oss, vi kommer kunna se din inbetalning och manuellt korrigera så att din inbetalning registreras på rätt sätt.

Ingen e-faktura skickades ut

På grund av det felaktiga plusgironumret har ingen e-faktura distribuerats. Får du vanligtvis e-faktura från oss har du istället fått en hyresavi via posten. Denna behöver du själv lägga in och betala. Vänligen observera att inbetalningen ska göras till vårt ordinarie plusgironummer 4846202-2 och inte till det som står på hyresavin.

Nästa månads avisering kommer du få som e-faktura igen.

Betalning via bankbesök, kuvert eller butiksdisk

Om du gör din betalning via bankbesök, kuvert eller butiksdisk med kassagiro behöver du inte göra något annorlunda. Gör betalningen som vanligt och använd det plusgironummer som står på avin.

Om du saknar hyresavin

Om du loggar in på Mina sidor på ehb.se kommer du åt alla dina hyresavier. Vänligen observera att inbetalningen ska göras till vårt ordinarie plusgironummer 4846202-2 och inte till det som står på hyresavin. På Mina sidor kan du även se statusen på dina fakturor. De har status ”obetald” fram till förfallodatumet och ändras till "betald" efter förfallodatumet så snart vi registrerat din betalning. Detta kan fördröjas något av bankens hantering och denna gång även av vår eventuella manuella korrigering.

Har du inte möjlighet till att logga in till Mina sidor kan du maila till info@ehb.se så kan vi bifoga hyresavin i ett mail till dig.

Har du inte möjlighet till att e-posta oss kan du ringa 0171-62 58 20 så skickar vi hyresavin till dig via post.


Vi förstår att detta kan skapa förvirring och oro och vi kommer följa upp månadens inbetalningar extra noga och kontakta dig om vi inte kan hitta din hyresinbetalning. Vi har nyligen bytt fastighetssystem och andra tjänsteleverantörer och vi hoppas på din förståelse för att det i samband med sådana stora förändringar kan uppstå problem. Dessa problem har nu blivit åtgärdade och kommer inte inträffa igen vid nästa avisering. Har du några som helst funderingar angående detta är du välkommen att höra av dig till oss via info@ehb.se eller ringa till 0171-62 58 20.

Med vänliga hälsningar

Enköpings Hyresbostäder

Korrekt plusgironummer

Gör din inbetalning till plusgironummer 4846202-2.