Våra åtgärder med anledning av covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om coronaviruset. Här hittar du information om de åtgärder som vi har satt in som påverkar dig som hyresgäst. Åtgärderna gäller tillsvidare.

Åtgärd av serviceärende – alla ska vara friska

Vi åtgärdar serviceärende om alla i din bostad är friska. Vi uppskattar att alla i bostaden lämnar bostaden vid vårt besök. Om du är hemma och inte har möjlighet att lämna bostaden tar vi gemensamt ansvar att hålla avstånd och vi önskar att du vistas i ett annat rum. Du behöver givetvis inte vara hemma när vi ska utföra åtgärden, kom i så fall ihåg att lämna nyckeln i tuben eller ställa låset i serviceläge.

Uppvisar någon i din bostad symptom på sjukdom ska du kontakta oss innan så att vi kan boka en ny tid för att åtgärda serviceärendet.

Åtgärd av akut serviceärende

Informera oss alltid innan om någon i din bostad är sjuk när vi ska åtgärda ett akut serviceärende. Vid sådana tillfällen följer vi särskilda arbetsrutiner för att minimera risk för smittspridning.

Boka tid för att besöka huvudkontoret

Vill du besöka oss måste du boka tid för ditt besök genom att maila info@ehb.se eller ringa 0171-52 58 20. Entrén är låst och öppnas endast för bokade besök.

Vi tar endast emot obokade besök för ärenden som kräver det under tisdagar mellan klockan 15:00-17:30. Exempel på sådana ärenden är nyckel- och tagghantering och tecknande av hyresavtal. Gäller ditt ärende något annat hänvisar vi dig till att hantera det via:

Hämta eller lämna nycklar första vardagen i månaden

Ska du hämta eller lämna nycklar första vardagen i månaden behöver du inte boka tid. Ring till 0171-62 58 20 när du står utanför entrén så öppnar vi åt dig.

Visning av bostad

Vi kommer att erbjuda visningar från och med den 5:e oktober. Vi har inte möjlighet att erbjuda visningar av bostäder med kort tillträde. Det framgår i informationen vid förmedlingen av bostaden om visning kommer erbjudas eller inte.

Boka bointroduktion

När du har flyttat in bokar du en bointroduktion. Information om hur du bokar en bointroduktion hittar du i din bostad vid inflyttningen.

Uppvisar någon i ditt boende symptom på sjukdom ska du kontakta oss innan så att vi kan boka en ny tid för bointroduktionen.

Få information - uppdatera dina kontaktuppgifter

Ibland behöver vi nå dig och dina grannar snabbt. Då skickar vi ofta ut information via e-post och SMS. Därför är det viktigt att vi har dina kontaktuppgifter.

Du kan uppdatera och komplettera dina kontaktuppgifter genom att antingen: 

Du når även information om driftstörningar på ehb.se


Länkar till mer information relaterad till coronaviruset

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten – Information about covid-19 in other languages

Krisinformation

1177 - Region Uppsala Vårdguiden