Driftinformation

Här samlar vi information om akuta driftstörningar och planerade åtgärder som resulterar i driftstörningar.

Akuta driftstörningar och åtgärder

 

Berörda adresser
Bergsgatan 40-48

Driftstörning
Akut vattenavstängning

Status
Åtgärd pågår

Information - 14:e april klockan 13:45
Arbete i undercentral vilket medför vattenavstängning cirka 1 timme.

 

Berörda adresser
Torggatan 44

Driftstörning
Hiss ur drift

Status
Åtgärd pågår

Information - 6:e april klockan 09:20
Motorn till hissdörrarna har gått sönder. Hissen kommer repareras så snart reservdelarna kommit.

 


Strömavbrott?

Har du strömavbrott? Då kan du titta på filmklippet Enkla eljobb och få tips på vad du kan göra. Filmklippet finns textat på flera språk.

Ser det ut som att fler i ditt bostadsområde har strömavbrott? Då kan du via Eon:s webbplats för strömavbrott se om det finns några kända driftstörningar och när de beräknar att det kommer vara åtgärdat.


Digitala tjänster

För ärenden som gäller de digitala tjänster som du har beställt kontaktar du din leverantör. På EHB:s kommunikationsoperatör Open Universe webbsida för driftinformation finns länkar till leverantörernas webbsidor för driftinformation och support. 


Planerade driftstörningar och åtgärder

Inga planerade åtgärder som resulterar i driftstörningar.