Driftinformation

Här hittar du samlad information om akuta driftstörningar och planerade åtgärder som resulterar i temporära driftstörningar.

Akuta driftstörningar och åtgärder

Det finns inga inrapporterade driftstörningar.

Planerade åtgärder

Berörda adresser
Lärkfalksgränd 7

Driftstörning
Byte av hiss

Tidpunkt
Vecka 33, cirka 4-5 veckor

Information
Hissen på Lärkfalksgränd 7 kommer bytas ut. Bytet beräknas ta cirka 4-5 veckor att genomföra och påbörjas vecka 33, den 16:e augusti. Hissen kommer vara helt avstängd under denna period.

Om du av medicinska skäl inte kan använda trapporna vänligen kontakta vår projektledare Tom Bodin.

Tom Bodin, Projektledare
tom@ehb.se
076-942 51 27


Strömavbrott?

Har du strömavbrott? Då kan du titta på filmklippet Enkla eljobb och få tips på vad du kan göra. Filmklippet finns textat på flera språk.

Kvinna i ett rum med texten ENKLA ELJOBB

Ser det ut som att fler i ditt bostadsområde har strömavbrott? Då kan du via Eon:s webbplats för strömavbrott se om det finns några kända driftstörningar och när de beräknar att det kommer vara åtgärdat.

Digitala tjänster

För ärenden som gäller de digitala tjänster som du har beställt kontaktar du din leverantör. På EHB:s kommunikationsoperatör Open Universe webbsida för driftinformation finns länkar till leverantörernas webbsidor för driftinformation och support.