Renovering i Romberga

Bildtext saknas

Vi byter vatten- och avloppsledningar, renoverar kök och badrum och satsar även på energibesparande åtgärder för nästan 700 bostäder. 

Följ renoveringen i Romberga på projektets webbplats romberga.nu