Vår styrelse

Kollage av foton mot en blå bakgrund. Alla foton är kopplade med en streckad linje till en illustration av en surfplatta med grafik som diagram, ikoner för personer och en piltavla. Foton från vänster på de ordinarie ledamöterna Åsa Näs Ahlbom, Elisabeth Norman, Pontus Olsson, Linda Johansson, Georg Olsson, Thomas Ekblom och Ronny Holmberg.

Under pandemin hålls EHB:s styrelsemöten digitalt och styrelsearbetet sköts med nya digitala verktyg. Med på bild från vänster är de ordinarie ledamöterna Åsa Näs Ahlbom, Elisabeth Norman (ordförande), Pontus Olsson, Linda Johansson, Georg Olsson, Thomas Ekblom och Ronny Holmberg. Foto: HejFoto

- Trots ett utmanande år med pandemi har bolaget lyckats väl med att bibehålla fokus på framtida utveckling och ta viktiga steg för att ta sig an våra strategiska mål däribland utveckling i kransort.

Elisabeth Norman, Styrelseordförande

  Ordförande Elisabeth Norman

Ordinarie ledamöter

 • Elisabeth Norman (C) Ordförande
 • Linda Johansson (S) Vice ordförande
 • Pontus Olsson (M) Ledamot
 • Georg Olsson (MP) Ledamot
 • Åsa Näs Ahlbom (S) Ledamot
 • Thomas Ekblom (NE) Ledamot
 • Ronny Holmberg (SD) Ledamot

För att maila till styrelsemedlemmar använder du mailadress enligt förnamn.efternamn@politiker.enkoping.se

Vänligen observera! Alla mail till oss är offentlig handling och kan komma att lämnas ut vid förfrågan.

Du hittar även ledamotspublicering på Enköping kommuns webbplats.

Ersättare

 • Lars-Peter Swärdh (M) Ersättare
 • Karolina Mark (L) Ersättare
 • Helena Proos (S) Ersättare
 • Yahie Cabdirahman Cali (S) Ersättare
 • Rickard Daxner (SD) Ersättare

Lekmannarevisorer

 • Tony Forsberg (S) Lekmannarevisor
 • Bengt-Åke Gelin (M) Lekmannarevisor