Vår styrelse

Sju personer i ett digitalt möte på en laptop

Med på bild finns de ordinarie ledamöterna i EHB:s styrelse. På övre raden från vänster finns Linda Johansson, Pontus Olsson och Thomas Ekblom. På raden under från vänster finns Åsa Näs Ahlbom, Georg Olsson och Ronny Holmberg. På nedersta raden i mitten finns Elisabeth Norman (ordförande). Bilden är ett montage och fotona på ledamöterna har tagits av HejFoto.

- Under året har styrelsen tagit viktiga beslut om nyetablering i kransort och samtidigt har organisationen fortsatt sitt gedigna hållbarhetsarbete för att stå starka för framtiden.

Elisabeth Norman, Styrelseordförande

  Ordförande Elisabeth Norman

Ordinarie ledamöter

 • Elisabeth Norman, Ordförande
 • Linda Johansson, Vice ordförande
 • Pontus Olsson, Ledamot
 • Georg Olsson, Ledamot
 • Åsa Näs Ahlbom, Ledamot
 • Thomas Ekblom, Ledamot
 • Ronny Holmberg, Ledamot

För att maila till styrelsemedlemmar använder du mailadress enligt förnamn.efternamn@politiker.enkoping.se

Vänligen observera! Alla mail till oss är offentlig handling och kan komma att lämnas ut vid förfrågan.

Du hittar även ledamotspublicering på Enköping kommuns webbplats.

Ersättare

 • Lars-Peter Swärdh, Ersättare
 • Karolina Mark, Ersättare
 • Helena Proos, Ersättare
 • Yahie Cabdirahman Cali, Ersättare
 • Rickard Daxner, Ersättare

Lekmannarevisorer

 • Tony Forsberg, Lekmannarevisor
 • Bengt-Åke Gelin, Lekmannarevisor