Vår styrelse

 

- Trots ett tufft ekonomiskt samhällsläge har bolaget drivit utvecklingen i kransort med förvärv i Hummelsta och initierad detaljplaneprocess i Örsundsbro parallellt med ett internt fokus på effektiviseringar och energibesparande åtgärder.

Elisabeth Norman, Styrelseordförande

  Ordförande Elisabeth Norman

Ordinarie ledamöter

 • Elisabeth Norman, Ordförande
 • Theo Caldwell, Vice ordförande
 • Georg Olsson, Ledamot
 • Thomas Ekblom, Ledamot
 • Eva-Lotta Persson, Ledamot
 • Rickard Daxner, Ledamot
 • Matz Keijser, Ledamot

För att maila till styrelsemedlemmar använder du mailadress enligt förnamn.efternamn@politiker.enkoping.se

Vänligen observera! Alla mail till oss är offentlig handling och kan komma att lämnas ut vid förfrågan.

Du hittar även ledamotspublicering på Enköping kommuns webbplats.

Ersättare

 • Erik Jansson, Ersättare
 • Bo Wannberg, Ersättare
 • Arne Nordfors, Ersättare
 • Susanne Karlsson Brofall, Ersättare
 • Lawrence Bishop, Ersättare

Lekmannarevisorer

 • Tony Forsberg, Lekmannarevisor
 • Staffan Karlsson, Lekmannarevisor