Bildtext saknas

Öppen aktivitet

Är du mellan 9 och 15 år och vill delta i olika aktiviteter? Då är Öppen aktivitet någonting för dig! Under hösten kan du prova på fotboll, basket och boxning. Alla aktiviteter är gratis och du kan prova så många gånger du vill!

Veckoschema
Bildtext saknas

Projekt Romberga

Nu renoverar vi våra nästan 700 bostäder i Romberga! Följ projektet och ta del av den samlade informationen på projektets egna webbplats!

Till romberga.nu
Mobiltelefon med bilder på fyra olika sällskap i ett digitalt möte

Fritidsakademin

Häng med på digitala föreläsningar, samtalsgrupper, promenader och andra kostnadsfria aktiviteter som arrangeras nära dig!

Mer om Fritidsakademin
2021-10-12

EHB startar förstudie för trygghetsboende i Romberga

EHB:s styrelse har beslutat att EHB ska genomföra en förstudie och projektering för möjligheten att skapa trygghetsbostäder i en av EHB:s fastigheter i Romberga.

EHB:s styrelse har beslutat att EHB ska genomföra en förstudie och projektering för möjligheten att skapa trygghetsbostäder i en av EHB:s fastigheter i Romberga.

- Efterfrågan på bostäder för äldre är stor i Enköpings kommun och vi ser därför mycket positivt på att undersöka möjligheterna att introducera en ny attraktiv boendeform i vårt bestånd och kommunen, säger Carina Weir, VD för Enköpings Hyresbostäder.

#SR/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=5807d955-ee65-4f8b-906b-cda28a6e5950
Carina Weir, VD för EHB

Projektet befinner sig i ett tidigt skede i processen. Förstudien och projekteringen är de första stegen som ger styrelsen underlag för om det finns rätt förutsättningar för att kunna besluta om EHB ska gå vidare med projektet.

- Vi kommer nu utreda fastighetens förutsättningar och hur trygghetsboendet skulle kunna utformas för att skapa ett bra boende inom ramen för trygghetsboende, säger Joakim Winberg, som är EHB:s fastighetsutvecklingschef.

EHB har nära 700 bostäder i bostadsområdet Romberga varav ett antal är seniorbostäder. Fastigheten som ingår i projektet har tidigare hyrts ut till ett omvårdnadsboende som drevs av Enköpings kommun.

Preliminär tidplan

Återrapportering till styrelsen av förstudie och projektering sker innan årsskiftet 2021/2022. Om styrelsen beslutar att gå vidare med projektet kan tänkbart projektavslut med förmedling och inflyttning ske inom cirka 1,5 år.

Boendeformer

Det finns en mängd olika boendeformer och här nedan redogörs definitioner för några av de olika formerna.

Trygghetsboende

Med trygghetsboende menas bostäder som riktar sig till personer som har fyllt 65 år och bostäderna förmedlas via vanliga bostadskön. I ett trygghetsboende finns det gemensamma utrymmen för samvaro för att främja gemenskap och trygghet samt personal som är tillgänglig vissa tider eller att de boende har tillgång till gemensamma tjänster.

Trygghetsboendet erbjuder inte några egna omvårdnadstjänster, men det utesluter inte möjligheten för att hyresgäster har sådana tjänster via kommunen eller andra företag.

EHB har inga trygghetsbostäder i sitt bestånd i dagsläget.

Seniorboende

För att kunna teckna hyreskontrakt för EHB:s seniorbostäder måste du fyllt 55 eller 65 år.

EHB:s seniorbostäder inkluderar inte några omvårdnadstjänster, men det utesluter inte möjligheten för att hyresgäster har sådana tjänster via kommunen eller andra företag.

EHB:s har seniorbostäder i centrum, Romberga, på Sankt Ilian och Korsängen. Alla EHB:s lediga bostäder publiceras på vår webbplats och förmedlas via Uppsala Bostadsförmedlings kö.

Omvårdnadsboende

EHB har inga egna omvårdnadsboenden i sitt bestånd och förmedlar inga sådana bostäder.

EHB har fastigheter som delvis hyrs ut till Enköpings kommun i vilka kommunen driver omvårdnadsboendena Björkbacken på Kraftgatan och Stadsgården på Östra Ringgatan.

Mer information om omvårdnadsboenden som drivs av Enköpings kommun hittar du på kommunens webbplats.