Rensa inför våren!

Vitsippa

Mellan 8 och 21 april kommer vi ställa ut en container i ditt bostadsområde där du som är hyresgäst hos EHB kan slänga grovavfall. Passa gärna på att vårstäda och rensa ur bostaden och förrådet! 

container för avfall

På trapphustavlan som sitter i entrén kommer strax information om var containern blir placerad.

Symbol för grovavfall

I containern kan du slänga grovavfall. Det här är grovavfall!

Elektronik kan du slänga i ett kärl som finns bredvid containern. Du får inte slänga elektronik i containern.

Avfall som det inte finns kärl för i miljörummet eller vid miljöstationen ansvarar du för att lämna på Återbruket. På VafabMiljö:s webbplats finns karta, öppettider och mer information om elavfall.

Farligt avfall ansvarar du för att lämna på Återbruket. På VafabMiljö:s webbplats finns karta, öppettider och mer information om farligt avfall. Du får inte slänga farligt avfall i containern.

 

Återbruket

Avfall som du inte hittar kärl för i miljörummet eller vid miljöstationen ansvarar du för att lämna på Återbruket. Exempel på sådant avfall är möbler, cyklar, elektronik, farligt avfall etc.

På VafabMiljö:s webbplats hittar du karta och öppettider till Återbruket.

Varje vår och höst ställer vi ut en container i ditt bostadsområde där du kan slänga grovavfall.


Sortera rätt

När du sorterar dina sopor kommer de till nytta igen genom att materialet kan återvinnas. Återvinning innebär stora miljövinster för både oss människor och miljön. Vi spar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

På VafabMiljö:s webbplats hittar du en guide för hur du sorterar ditt avfall rätt.


Sandupptagning

När is och snö har smält och vi bedömer att våren ser ut att stanna börjar vi sopa upp sanden som vi har lagt ut under vintern för halkbekämpning. Så här planerar vi vår sandupptagning!