Elektroniskt lås till bostaden

Här hittar du instruktioner för hur du låser upp och låser dörren till din bostad om du har ett elektroniskt lås.

Så här låser du upp dörren

Ikon av ett öppet hänglås i grönt

  1. Lägg nyckeltaggen mot låset. Låset ska lysa grönt.
  2. Snurra svarta delen av låset i riktning FRÅN dörrens öppning tills låset klickar till. Du ska INTE snurra till ändläget så det tar stopp. Gör du det börjar låset blinka rött och pipa, då får du snurra svarta delen av låset bort från ändläget. Strax därefter slutar det blinka rött och pipa.
  3. Vänta på att låset blinkar vitt.
  4. Tryck ned dörrhandtaget och öppna dörren.

Välkommen hem!


Så här låser du dörren

Ikon av ett stängt hänglås i orange färg

  1. Stäng dörren och tryck dörrhandtaget UPPÅT.
  2. Lägg nyckeltaggen mot låset. Låset ska lysa grönt.
  3. Snurra svarta delen av låset i riktning MOT dörrens öppning tills låset klickar till. Du ska INTE snurra till ändläget så det tar stopp. Gör du det börjar låset blinka rött och pipa, då får du snurra svarta delen av låset bort från ändläget. Strax därefter slutar det blinka rött och pipa.
  4. Vänta på att låset blinkar vitt.

Dörren är nu låst!