Mamma United

En mamma med två barn

Om Mamma United

Som en del av Enköpings trygghetsskapande arbete har vi på EHB inlett ett samarbete med Mamma United, tillsammans med Enköpings kommun.

Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de mår bättre och känner sig delaktiga i samhället. Med samtal, utbildning och annan motivation får mammorna ökad självkänsla och möjlighet att påverka sin livssituation. De får känna sig som en del av ett större sammanhang, där ingenting är omöjligt!

Läs mer om Mamma United på deras webbplats mammaunited.se på;


Mammornas egna ord om Mamma United

"Jag gillar alla föreläsningar, särskilt när de pratar om ekonomi, om hälsa, om mat. Jag gillar att jag får motion eftersom jag alltid går hit. Och jag lärde känna många fina mammor. Och jag lyssnade och lärde mig många fina ord, för jag vill utveckla mitt språk", berättar en av mammorna som deltog under vårterminen 2024.

”Genom Mamma United vi har fått några vänner som kommer från olika länder, vi har fått lära känna olika kulturer. Vi har också fått ha det spännande och roligt, att fika och diskutera, vi har fått mycket information om hur det svenska samhället fungerar”, berättar en av mammorna som deltog under höstterminen 2023.

"Vi har lärt oss tro på oss själva. Vi
har lärt oss att motionera. Vi har lärt
oss att prata och fråga våra barn när
de kommer hem från kompisar eller
skola. Vi har lärt oss hur vi kan spara
våra pengar. Vi har också lärt oss hur
man tar hand om våra kroppar och
hälsa. Vi har också lärt oss om
Sveriges samhälle, till exempel
hur man tar hand om lägenheten, sopsorterar och polisen i Sverige", berättar en av mammorna som deltog under höstterminen 2023.


Startar i september 2024

Mamma United är en grupp för kvinnor och mammor i Enköping. Det är gratis att vara med. Vi träffas 1 gång i veckan i 3 månader.

Du får information från experter om exempelvis ekonomi, bra mat, arbete, hälsa och föräldraskap. Du får också lära känna andra kvinnor i ditt område.

Vi bjuder på fika, hoppas att vi ses!

kalender med en bock i som symboliserar en bokning

STARTAR

Återkommer!

Ikon av en klocka med visare som står som klockan 1

TID

Återkommer!

kartnål som symboliserar en plats

PLATS

Lillsidan

Anmäl dig

Anmäl dig via Mamma Uniteds webbplats mammaunited.se/anmalan/