Mamma United

En mamma med två barn

Om Mamma United

Som en del av Enköpings trygghetsskapande arbete har vi på EHB inlett ett samarbete med Mamma United, tillsammans med Enköpings kommun.

Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de mår bättre och känner sig delaktiga i samhället. Med samtal, utbildning och annan motivation får mammorna ökad självkänsla och möjlighet att påverka sin livssituation. De får känna sig som en del av ett större sammanhang, där ingenting är omöjligt!

Läs mer om Mamma United på deras webbplats mammaunited.se på;


Startar i mars 2024

Mamma United är en grupp för kvinnor och mammor i Enköping. Det är gratis att vara med. Vi träffas 1 gång i veckan i 3 månader.

Du får information från experter om exempelvis ekonomi, bra mat, arbete, hälsa och föräldraskap. Du får också lära känna andra kvinnor i ditt område.

Vi bjuder på fika, hoppas att vi ses!

kalender med en bock i som symboliserar en bokning

STARTAR

Fredag 8 mars

Ikon av en klocka med visare som står som klockan 1

TID

13.00-15.00

Anmäl dig

Anmäl dig via Mamma Uniteds webbplats mammaunited.se/anmalan/ 

Du kan även anmäla dig genom att kontakta Erika Sjöberg, koordinator för Mamma United i Enköping, via telefon 076-304 59 09.