Rökfritt boende

Om du bor i en rökfri bostad och fastighet framgår det vid förmedlingen av bostaden. Det är många av dina grannar som väljer att bo här för att det är rökfritt. Du kan ha grannar som är allergiska och blir allvarligt sjuka om du utsätter dem för rök.

Bostaden och fastigheten ska hållas fri från rök från tobak, vattenpipa och rökelse.

En cigarett, vattenpipa och rökelse med orange kryss över

Om du eller dina besökare vill röka

Alla som vill röka måste lämna bostadsområdet. Kom ihåg att slänga fimparna som restavfall och inte på marken eller i naturen.

Det är du som står på hyreskontraktet som ansvarar för att alla i ditt boende och dina besökare följer de regler som finns samt visar hänsyn och inte stör dina grannar.

Ingen får röka:

  • Under spiskåpan/spisfläkten
  • I öppet fönster
  • På balkong eller uteplats
  • På eller intill innergården och lekplatsen
  • I eller utanför entréerna
  • I trapphus, hiss, tvättstugan, på vinden eller andra allmänna utrymmen.

Uppsägning och saneringskostnader

Du är skyldig att vårda bostaden väl under hela boendetiden och inte störa dina grannar. Har du eller dina besökare rökt kan det leda till att du blir uppsagd från din bostad och bostaden måste saneras, vilket du som hyresgäst får betala. Saneringen är mycket kostsam och kan överstiga flera 10 000-tals kronor beroende på hur omfattande skadorna är.

Här är det rökfritt boende

Du bor i ett rökfritt boende om du bor på:

  • Bahcostaden - Fannalundsvägen, Gjutaregatan, Svarvaregatan.
  • Korsängen - Sadelmakargatan 1, 3 och 5
  • Romberga - Rombergsgatan 30 och 34.
  • Älvdansen - Eiravägen och Friggavägen

Störningsanmälan

Om du blir störd av dina grannar kan du göra en störningsanmälan. 

Om du, din familj eller dina besökare stör dina grannar kan du som hyreskontraktsinnehavare bli anmäld.

Här hittar du information om störningsanmälan.