Så här sparar EHB el

4 olika elkontakter i ett grenuttag

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Det här gör EHB för att spara el

Vi arbetar med flera initiativ för att minska vår energiförbrukning. Här beskriver vi några av dessa.

Uppvärmning

EHB optimerar kontinuerligt styrningen av inomhustemperaturen. Den ska hålla cirka 20-21 grader. I många av våra bostäder har vi installerat temperaturgivare. De ger oss löpande information om inomhustemperaturen i bostäderna och hjälper oss att ställa in systemen så att vi kan uppnå en god inomhusmiljö på ett så energieffektivt sätt som möjligt.

Upplever du att det är kallt i bostaden? Placera en termometer mitt i rummet på ett bord. Är temperaturen under 20 grader 3 dagar i följd kan du göra en serviceanmälan via Mina sidor så kommer vi och kikar på det!

Vi kommer även att se över temperaturen i trapphus, källare och tomma lokaler och sänka uppvärmningen där det är möjligt utan att det påverkar inomhustemperaturen i bostäderna.

Belysning

Belysning i gemensamma utrymmen byter vi löpande ut till LED och närvarostyrd belysning. Inom detta område har vi kommit långt och det mesta är redan utbytt.

Vi kommer inte stänga av någon utebelysning i våra bostadsområden då det kan påverka den upplevda tryggheten. Vi byter löpande ut utebelysningen till lågenergibelysning.

Vi kommer att dekorera med julgranar med belysning på de gårdar som vi brukar ha det även i år. Vi har gjort bedömningen att den energi som detta förbrukar är mycket liten och dekorationerna bidrar till ökad trivsel i våra bostadsområden. Ljusslingorna är LED och styrs med timer.

Bilplatser med eluttag

Vi inventerar eluttagen för motorvärmare och byter löpande ut manuell styrning till digital. Vi säkerställer även att eluttagen inte används till annat än motor- och kupévärmning.

Solceller

EHB har installerat solceller i Bahcostaden och Älvdansen. Vi utreder alltid möjligheten till att installera solceller vid takrenovering eller takbyte.

Det här kan du göra för att spara el

EHB är medlemmar i organisationen Sveriges allmännytta. På deras webbplats för energispartips kan du hitta tips och inspiration kring vad du kan göra för att spara el. 


Mer information finns hos Energimyndigheten

På Energimyndighetens webbplats hittar du mer information och tips:


Det här gör Enköpings kommun för att spara el

På Enköpings kommuns webbplats kan du läsa om vad kommunen gör för att spara el.