Sankt Ilian

Vi har utfört undersökningar av husgrunderna för våra byggnader på
Dr. Westerlunds Gata 2–6, Lillebergsgatan 2–6, 10–12 och Torggatan 37–49. Vid undersökningarna har vi bland annat identifierat problem med golvet i källaren i några av byggnaderna.

Problemet har uppstått genom att jord och grus under husgrunden har flyttats bort av regnvatten under många år och resulterat i att husgrunden inte längre har en stabil mark att stå på. Det innebär i dagsläget ingen risk för byggnaderna, men vi planerar att åtgärda detta inom ett par år för att det inte ska riskera att bli det.

Det är väldigt svårt att förutse arbetsinsats, tidsåtgång och kostnad för att åtgärda detta. Vi har därför beslutat att starta ett pilotprojekt med byggnaden på Dr. Westerlunds Gata 4–6. Utifrån det vi får reda på i pilotprojektet kan vi sedan göra kostnadsuppskattningar och planering för att åtgärda de resterande byggnaderna.

Arbetet startar under hösten

Arbetet på Dr. Westerlunds Gata 4–6 är planerat att starta under september eller oktober 2024 och beräknas ta totalt cirka 1,5–2 månader. Arbetet utförs av företaget Elvbygg på uppdrag av EHB. I arbetet ingår:

  • rivning av alla innerväggar och dörrar i källaren.
  • rivning och bortforsling av betongplattan i källaren.
  • grävning utvändigt runt byggnaden.
  • undersökning av hur mycket av marken som har sjunkit undan.
  • påfyllning av jord och grus under huset.
  • gjutning av en ny betongplatta i källaren.
  • uppförande av nya innerväggar och utrymmen i källaren.
  • återställning av entréer och mark runt fasaden.

Så här påverkas du av arbetet

Beroende på vart du bor och vad du hyr av oss påverkas du av arbetet på olika sätt vid olika tidpunkter.

Arbetet kommer påverka allt som finns i källaren; förråd, lokaler och garage.
Under juni kommer vi kontakta de som hyr detta och erbjuda temporära alternativ.

Under arbetets gång kommer maskiner och material förvaras i området.
En del leveranser av maskiner och material till området kommer även ske.

Arbetet kommer innebära mycket störande ljud för dig som bor på Dr. Westerlunds Gata 4–6 under vardagar mellan klockan 07.00-17.00. Vi har stor förståelse för att det kommer resultera i en periodvis påfrestande boendemiljö. Som alternativ till att vara i din bostad när arbetet utförs har vi ordnat möjlighet för dig att:

  • besöka kvarterslokalen som finns på Lillebergsgatan 2. Den kommer hållas öppen när arbete utförs.
  • boka halvdagspass i en ledig bostad i bostadsområdet. Bostaden är möblerad med köksmöbler, vardagsrumsmöbler, tv med grundutbud av tv-kanaler samt internet.
Du får ersättning för mycket störande ljud

Som kompensation för störningarna i din boendemiljö kommer du få ersättning för del av dag som det var mycket störande ljud. Ersättningsnivån ligger på 35 procent av din dygnshyra. Nivån är enligt de riktlinjer som tagits fram av branschorganisationen Sveriges Allmännytta.

Ersättningen betalas ut till dig när arbetet är slutfört. 

Ansök om evakuering senast 10 juni

För hyresgäster som har särskilda behov kan det finnas möjlighet att temporärt flytta till en evakueringsbostad i Enköping. Vill du veta mer om detta och eventuellt ansöka om att bli evakuerad är du välkommen att kontakta vår ombyggnadssamordnare Eva Ramström via e-post eva.ramstrom@ehb.se eller telefon 0171-62 58 35. Du måste göra din ansökan om evakuering senast 10 juni.

Du kommer få mer information

Vi återkommer till dig med mer information ett par veckor innan arbetet på
Dr. Westerlunds Gata 4–6 startar.

Arbetet kommer påverka allt som finns i källaren; förråd, lokaler och garage på
Dr. Westerlund Gata 4–6. Under juni kommer vi kontakta de som hyr detta och erbjuda temporära alternativ.

Under arbetets gång kommer maskiner och material förvaras i området.
En del leveranser av maskiner och material till området kommer även ske.

Arbetet kan innebära en del störande ljud för dig under vardagar mellan klockan
07.00-17.00. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse!

Du kommer få mer information

Vi återkommer till dig med information för byggnaden som din bostad tillhör troligtvis under år 2025.

Berörda adresser

Arbetet berör i nuläget främst Dr. Westerlunds Gata 4–6 och hyresgästerna som bor där får mer information ett par veckor innan arbetet startar under hösten 2024.

Hyresgäster som bor på Dr. Westerlunds Gata 2, Lillebergsgatan 2–6, 10–12 och Torggatan 37–49 får troligtvis mer information under år 2025.


Kontakt

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta vårt kundcenter via e-post info@ehb.se eller telefon 0171-62 58 20.