EHB bygger

Kvarteret Skiftnyckeln

Med kanske det bästa läget i Enköping håller ett nytt område byggas upp, Bahcostaden. Ett område som bevarar andan och känslan från Bahco. EHB har byggt 146 lägenheter varv 58 ungdomsbostäder i Bahcos tidigare huvudkontor.

Unga flyttade till egna hem 

I december 2019 väcktes kvarteret till liv med upplysta fönster i Bahcos gamla huvudkontor! 57 hyresgäster födda mellan år 1991-2001 flyttade då in i EHB:s nya ungdomsbostäder. Den genomsnittliga tiden i bostadskön hos de sökande som fick ungdomsbostäderna låg på 0,7 år. 94,7 procent av de som flyttade in i ungdomsbostäderna hade inte tidigare haft hyreskontrakt hos EHB.

Verksamhetslokaler för en levande stadsdel

I lokalerna på markplan i gamla huvudkontoret öppnade en mödravårds­mottagning i december. Rithuset har varsamt renoverats  för att bevara dess kultur­historiska värde och kontorslokalerna fylldes med verksamheter under sommaren 2020.

Förskola för 140 barn

Arbetet med att omvandla den gamla matsalen till en modern förskola startade under 2019. Den kommer inhysa en privat förskola med 6 avdelningar för totalt 140 barn. Förskolan är planerad att öppna januari 2021. Läs mer om förskolan Robinson på Tellusbarns webbplats.

Förskolan kommer uppfylla miljöbyggnad silver vilket innebär att utöver vårt engagemang i miljöfrågor så gör vi särskilda anpassningar för de som ska vistas i byggnaden. Bland annat solskydd, ljudmiljö och ventilation kommer vara mycket bättre än lagkrav.

Följ arbetet i Kvarteret Skiftnyckeln på projektets webbplats bahco.nu

Projekt Romberga

Nu får Romberga en hållbar ansiktslyftning!

Nu ska det bli nytt och fräscht i Romberga. Vi startade med första etappen i oktober 2018 samtidigt som vi arbetar med planering och projektering av kommande etapper och vi räknar med att det kommer ta ca 7 år innan hela området är renoverat. Vi byter vatten- och avloppsledningar samtidigt som vi renoverar kök och badrum och satsar även en hel del på energibesparande åtgärder.

Följ arbetet i Romberga på projektets webbplats romberga.nu

Älvdansen

I juni 2019 togs första spadtaget för EHB:s klimatsmarta hyresbostäder på nya området Älvdansen. Totalt bygger EHB 163 Svanenmärkta bostäder.

Ett av projektets övergripande mål har sedan start i september 2017 varit att bygga med statligt investeringsstöd samt att erhålla bidragets extra stöd för energieffektivisering. Stödet beviljades med cirka 66 miljoner i början av 2020.

På taket kommer solceller installeras. Elen som solcellerna producerar kommer användas till fastighetsel, energiåtervinning samt produktion av varmvatten och värme via värmepumpar. Till EHB:s fastigheter som byggs i Älvdansen har man valt ett miljövänligare alternativ till betong som är baserat på slaggprodukter. EHB kommer även ordna parkeringsplatser med laddstolpe för elbil.

Med den tydliga gröna profilen har projektet beviljats så kallat Gröna lån som ger väsentligt lägre lånekostnader.

Inflyttning är planerad till årsskiftet 2021/2022 och förmedlingen startar under vår/sommar 2021.