EHB bygger

Älvdansen

alvdansen

I juni 2019 togs första spadtaget för EHB:s klimatsmarta hyresbostäder på nya området Älvdansen. Totalt bygger EHB 163 Svanenmärkta bostäder.

Ett av projektets övergripande mål har sedan start i september 2017 varit att bygga med statligt investeringsstöd samt att erhålla bidragets extra stöd för energieffektivisering. Stödet beviljades med cirka 66 miljoner i början av 2020.

På taket kommer solceller installeras. Elen som solcellerna producerar kommer användas till fastighetsel, energiåtervinning samt produktion av varmvatten och värme via värmepumpar. Till EHB:s fastigheter som byggs i Älvdansen har man valt ett miljövänligare alternativ till betong som är baserat på slaggprodukter. EHB kommer även ordna parkeringsplatser med laddstolpe för elbil.

Med den tydliga gröna profilen har projektet beviljats så kallat Gröna lån som ger väsentligt lägre lånekostnader.

Förmedlingen av bostäderna pågår sedan i maj 2021. De första hyresgästerna flyttar in 28:e oktober 2021.

Projekt Romberga

romberga

Nu får Romberga en hållbar ansiktslyftning!

Nu ska det bli nytt och fräscht i Romberga. Vi startade med första etappen i oktober 2018 samtidigt som vi arbetar med planering och projektering av kommande etapper och vi räknar med att det kommer ta ca 7 år innan hela området är renoverat. Vi byter vatten- och avloppsledningar samtidigt som vi renoverar kök och badrum och satsar även en hel del på energibesparande åtgärder.

Följ arbetet i Romberga på projektets webbplats romberga.nu