Har du brandsäkrat ditt hem?

Foto med en hylla i formen av ett hus, en brandsläckare, en katt, en brandvarnare och en brandfilt

Så här brandsäkrar du ditt hem med de fyra B:na inom brandskydd: Brandvarnare, Brandsläckare, Brandfilt och Boendet försäkrat.

 • Brandvarnare – en billig livförsäkring
  Brandvarnaren ger dig tid att agera innan branden blir för kraftig och katastrofen är framme. Ha brandvarnare i anslutning till alla sovrum och på varje våningsplan och testa dem regelbundet.
 • Brandsläckare – hindrar en fullskalig brand
  Förhindra att elden sprider sig till en fullskalig brand. För hemmet rekommenderas pulversläckare på minst 6 kilo. De är lätthanterliga och klarar olika typer av bränder.
 • Brandfilt – kväver mindre bränder
  Lägg filten över branden och tryck sedan med händerna ovanpå för att kväva branden. Brinner det i någons kläder bör personen lägga sig ned på golvet. Kväv branden från huvudet och nedåt.
 • Boendet försäkrat – ersätter skador på hem och lösöre
  Hemförsäkringen ersätter skador i hemmet och kostnader för ersättningsboende om du inte kan bo kvar efter en brand. Utan hemförsäkring står du utan ekonomiskt skydd vid en brand i hemmet.

Fler goda råd om hur du brandsäkrar ditt hem hittar du på Brandskyddsföreningens webbplats!


Det här gäller när du bor hos EHB

När du bor hos oss ska du testa brandvarnaren ett par gånger per år, teckna en egen hemförsäkring och aldrig ställa några föremål i trapphuset.

EHB ser till att det finns en brandvarnare i din bostad. Vill du utrusta din bostad med fler brandvarnare köper du det själv. 

Det är du som hyresgäst som testar brandvarnaren ett par gånger per år för att försäkra dig om att den fungerar. Det är även du som köper och byter batteriet när det behöver bytas. 

Är du över 70 år och inte har hemtjänst kan du anlita Enköpings kommuns kostnadsfria fixartjänst som bland annat kan hjälpa till med att kontrollera brandvarnaren. Mer information om fixartjänsten finns på Enköpings kommuns webbplats.

Kvinna som kontrollerar brandvarnaren

Titta gärna på ett filmklipp på Youtube med tips om hur du brandsäkrar dig. Filmklippet finns textat på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Det finns även syntolkning.

Det finns mycket som kan hända, till exempel inbrott, brand eller vattenskada. Som hyresgäst hos EHB måste du ha en hemförsäkring. Du väljer själv hos vilket försäkringsbolag du vill teckna en hemförsäkring. EHB rekommenderar inte något försäkringsbolag.

Läs gärna mer om hemförsäkring och jämför försäkringar på Konsumenternas webbplats!

Trapphuset ska vara helt fritt från hinder så att du och dina grannar lätt kan ta er ut om det brinner. Räddningstjänst och ambulans behöver också få lätt att komma fram för att hjälpa vid akut sjukdom eller brand. Ställ därför alltid in dina saker i bostaden eller förrådet. Det är inte tillåtet att ställa barnvagn, rullator, permobil, elscooter, sparkcykel eller andra föremål i trapphuset.

MSB filmklipp om brand i lägenhet

Titta gärna på ett filmklipp via Youtube som visar vad du ska göra om det brinner. Filmklippet finns på dessa språk:

Gå en webbutbildning i brandsäkerhet - helt gratis!

Bild på utbildningsmaterialet som går igenom brandrisker, brandskyddsutrustning och om det börjar brinna

Webbutbildningen tar cirka 20 minuter och du kan genomföra den via en webbläsare vart och när som helst!

Mer information om webbutbildningen finns på Brandskyddsföreningens webbplats!