Samarbeten

För EHB är ett arbete med social hållbarhet en självklarhet som sträcker sig flera år tillbaka.

Vårt arbete utgår från FN:s globala hållbarhetsmål med utgångspunkten att minska ojämlika livsvillkor i Enköping. De mål vi främst lägger fokus på är:

Röd bakgrund, vit ikon med personer i olika åldrar, text 1 Ingen fattigdom Grön bakgrund, vit ikon med pulslinje och hjärta, text 3 God hälsa och välbefinnande Ikon för mål 5 jämställdhet Ikon för mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Ikon för mål 10 minskad ojämlikhet Ikon för mål 11 hållbara städer och samhällen Ikon för mål 13 bekämpa klimatförändringarna Ikon för mål 16 fredliga och inkluderande samhällen

Utifrån dessa anpassar vi insatser och samarbeten efter våra bostadsområden och närområdets förutsättningar, utvecklingsbehov samt möjligheter.

Vi samarbetar med olika verksamheter i kommunen, föreningsliv, företag och andra aktörer för att på flera olika sätt bidra till att göra Enköping till en ännu bättre stad att leva och bo i! Genom medskapande och delaktighet utvecklar vi hållbara bostadsmiljöer.

På den här sidan beskriver vi några av våra sociala samarbeten.

Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Logo med donut med flera färger och texten Globala målen för hållbar utveckling

Mer information om samtliga 17 mål finns på den officiella webbplatsen för de globala målen.


Sociala krav i upphandlingar

Vi ser det som en självklarhet att våra entreprenörer ska följa vår uppförandekod, policys och stå för samma etiska värderingar som oss. EHB ställer därför sociala krav i alla våra upphandlingar. 

I större projekt eller projekt som pågår under en längre tid är kraven mer specifikt ställda för hur entreprenörerna ska ta ett ansvar socialt i Enköping. Det har bland annat resulterat i att:

  • ByggConstruct har sponsrat föreningssamarbeten inom Öppen aktivitet.
  • Peab har varit delaktiga i planeringen och finansieringen av kurser i digital teknik och internet.

Trivselvärdar

Sedan 2021 har EHB ett samarbete med Arbetsförmedlingen gällande nystartsjobb. Målgruppen är utlandsfödda kvinnor som varit långtidsarbetslösa, som har svårast att komma in på arbetsmarknaden i Sverige idag.

Trivselvärden på EHB arbetar för att skapa trygghet och trivsel, ronderar fastigheter och utemiljöer. De pratar även med hyresgäster om regler för exempelvis sortering och avfall.

Inledningsvis utbildas trivselvärden om allmännyttan, EHB:s organisation, regler och ansvar mellan fastighetsägare och hyresgäster, miljö och avfallssortering och att arbeta med beteendeförändringar med mera.

Trivselvärdarna berättar mer om hur det är att arbeta hos EHB!

  5 medarbetare på innergården till Sadelmakargatan 4-28


Mamma United

Som en del av Enköpings trygghetsskapande arbete har vi på EHB inlett ett samarbete med Mamma United, tillsammans med Enköpings kommun.

Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de mår bättre och känner sig delaktiga i samhället. Med samtal, utbildning och annan motivation får mammorna ökad självkänsla och möjlighet att påverka sin livssituation. De får känna sig som en del av ett större sammanhang, där ingenting är omöjligt.

Läs mer om första kursen som startar i september 2023!

Glad kvinna som omfamnar ett litet barn


Omnia

Sedan 2018 har EHB samarbetat med Omnia daglig verksamhet. Idag finns två företagsteam hos EHB med handledare från Enköpings kommun. Omnias företagsteam på EHB är uppskattade kollegor på vår arbetsplats och de hjälper till med att erbjuda god service och skapa trevliga miljöer i EHB:s bostadsområden.

Daglig verksamhet innebär att personer som har en funktionsnedsättning erbjuds en meningsfull sysselsättning.

Läs mer om samarbetet på Enköpings kommuns webbplats.

SFI

Sedan flera år tillbaka har EHB ett samarbete med vuxenutbildningen svenska för invandrare (SFI) i Enköping.

EHB:s personal besöker SFI-kurserna och berättar om hur det fungerar att bo i hyresrätt i Sverige, bostadskö samt regler och ansvar mellan hyresvärd och hyresgäst.

MBU

Ungdomar i grupp utomhus som lyssnar på kursledare

EHB deltar också i samarbetet Människan bakom uniformen (MBU) tillsammans med flera andra aktörer. MBU erbjuder ungdomar att prova på och få veta mer om samhällsbärande uniformsyrken, dess utmaningar och fördelar.

EHB berättar om vår verksamhet och olika yrken som finns inom ett fastighetsbolag. Ungdomarna får träffa olika representanter från EHB som berättar mer ingående om deras vardag i sitt yrke. Deltagarna får också praktiskt prova på att hantera olika situationer och dilemman som kan uppstå i vår verksamhet.

MBU är en del av Enköpings brottsförebyggande arbete.

Läs mer om MBU på Enköpings kommuns webbplats.


Öppen aktivitet

Ungdomar som spelar fotboll inomhus

Tillsammans med Enköpings föreningsliv, RF-SISU och Enköpings kommun erbjuder vi kostnadsfria fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i våra bostadsområden. Öppen aktivitet bidrar till en meningsfull fritid. Aktiviteterna genomförs veckovis under en höst- och en vårtermin samt under lov. Fotboll och basket är populärast och därför erbjuder vi det återkommande bland våra aktiviteter.

Det känns väldigt roligt att så många besöker aktiviteterna och att Öppen aktivitet har blivit någonting som det flesta känner till! Många föreningar har vi haft samarbeten med under en längre tid, där vi får möjlighet att se hur ledarna utvecklas i sitt ledarskap och bildar betydelsefulla relationer till deltagarna.

Läs mer om aktiviteter som erbjuds via Öppen aktivitet!

Fritidsakademin

Människor som deltar i aktiviteter utomhus i grupper

Fritidsakademin är ett samarbete mellan EHB, Medborgarskolan, RF-SISU och Hyresgästföreningen med utgångspunkten att skapa en meningsfull fritid för olika åldrar.

Tillsammans, enskilt och med fler aktörer anordnar vi olika kostnadsfria aktiviteter, workshops, samarbeten och föreläsningar. Vi samnyttjar lokaler, hjälps åt med marknadsföring, genomför undersökningar tillsammans med mera.

Exempel på vad Fritidsakademin har arrangerat:

  • Områdesdagar
  • Språkkurser i svenska för nyanlända
  • Kurser om internet och digital teknik
  • Prova på skridskor
  • Föreläsningar om privatekonomi
  • Föreläsningar om hur du brandsäkrar ditt hem
  • Odlingsglädje
  • Hållbar hälsa och livsstil.

Följ Fritidsakademins facebooksida för att få mer information om kommande aktiviteter!


Sommarjobbare hjälper till med uteskötsel

7 sommarjobbare och 2 arbetsledare

Under sommaren erbjuder EHB ett tiotal ungdomar sommarjobb för att utföra utvändig fastighetsskötsel som innebär bland annat ogräsrensning, gräsklippning samt städning.

På bilden ser du några av våra sommarjobbare som gör det fint i bostadsområdena under sommaren 2022.

Praktik, LIA och examensarbete

Flerfamiljshus med grönskande innergård och lekplats

EHB erbjuder platser för bland annat gymnasiet, arbetsträning, yrkeshögskola, högskola och universitet. Vi har hittills erbjudit platser inom administration, trädgårdsskötsel, fastighetsförvaltning samt drift.

Vi har ett pågående samarbete med Yrkeshögskolan i Enköping som innebär att deras elever praktiserar hos EHB tillsammans med vår markgrupp. Studenterna får möjlighet att testa sina kunskaper i vårt bestånd inom bland annat växtkunskap, beskärning, trädgård, skötsel och anläggning. Samarbetet fungerar väldigt bra och eleverna imponerar!