Jobba hos EHB

Vi vill erbjuda Sveriges mest innovativa, trevliga & trygga boende. Vi strävar efter att uppnå det genom våra härliga medarbetare som varje dag agerar efter värdeorden service, respekt, ansvar och nytänkande!

Vi trivs och utvecklas tillsammans

Vi jobbar för att skapa det bästa boendet för våra hyresgäster och för att lyckas med det vet vi hur viktigt det är att våra medarbetare mår bra och har balans i sina arbetsliv. Vår arbetsmiljö är därför oerhört viktig för oss.

Våra medarbetare får bland annat möjlighet att kontinuerligt dela med sig av hur de mår och hur de uppfattar sin arbetssituation anonymt via undersökningar. Det ger oss förutsättningar att snabbt identifiera förändringar och genomföra insatser för att förbättra vår arbetsmiljö ytterligare. 

Ikon med en ljusblå cirkulär bakgrund och en vit hand som gör tumme upp

92 %

92 procent är nöjda med ledarskapet och rekommenderar sin chef till andra.

Ikon med en grön cirkulär bakgrund och en vit växt med 2 blad, en med 4 blad och en med 6 blad

84 %

84 procent av oss anser att vi får möjlighet att växa och utvecklas.

Ikon med blå cirkulär bakgrund och två personer i vitt som gör high five

87 %

87 procent av oss känner stolthet för sitt bidrag, för de produkter och tjänster som bolaget erbjuder samt för att vara en del av sitt team.

Ikon med texten Medlem i fastigo, utmärkt arbetsgivare

Schyssta villkor

Som medlem i Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation omfattas våra anställda av schyssta villkor, trygga och moderna kollektivavtal samt bra pensionslösningar.

Ta chansen - jobba med oss!

Hos EHB finns förusättningarna för att du får göra ett arbete som gör skillnad och att du får arbeta med kollegor som trivs på jobbet!

Våra lediga tjänster annonserar vi ut på ehb.se.


Yrkesroller hos oss

Det är många olika delar som måste fungera och skötas för att vi ska kunna erbjuda boenden som ligger i linje med vår vision och för att följa och uppfylla våra ägardirektiv. Det kräver att vi har expertis inom flera områden och att vi samarbetar tvärfunktionellt inom organisationen.

Här är ett urval av de yrkesroller som finns i vår organisation och några exempel på vad de arbetar med:

 • Bosocialsamordnare - Håller i bointroduktioner, besiktningar och visningar. 
 • Bovärd - Arbetar med den dagliga skötseln och driften.
 • Byggprojektledare - Driver underhållsprojekt och nyproduktionsprojekt.
 • Drifttekniker - Optimerar drift av fastigheter och underhåller driftcentraler.
 • Ekonom - Arbetar med hyresaviseringar, bokföring, bokslut, fakturering och löner.
 • Ekonomi- och kundservicechef - Huvudansvarig för att bolaget har en stabil ekonomi. Ansvarar även för kundservice.
 • Fastighetsingenjör - Optimerar fastigheternas tekniska system, ansvarar för besiktningar och myndighetskrav.
 • Fastighetschef - Övergripande ansvarig för byggprojekt och utveckling av våra fastigheter.
 • Förvaltningschef - Driver det strategiska arbetet med våra långsiktiga förvaltningsplaner.
 • Inköpsansvarig - Gör upphandlingar enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.
 • IT- och digitaliseringsansvarig - Driver och utvecklar bolagets digitala transformation.
 • Kommunikationsansvarig - Driver strategiska och operativa kommunikations- och marknadsfrågor.
 • Kundvärd - Har hyresgästkontakt via e-post, telefon och reception samt sköter uthyrning. 
 • Markvärd - Sköter om våra utemiljöer året runt.
 • Ombyggnadssamordnare - Planerar och har kontakt med hyresgäster i samband med ombyggnationer. 
 • Områdeschef - Övergripande ansvarig för förvaltningen i ett område.
 • Områdesutvecklare - Arbetar med social hållbarhet och trygghet. 
 • Reparatör och snickare - Åtgärdar olika typer av serviceanmälningar hemma hos våra hyresgäster och i våra fastigheter.
 • Trivselvärd - Ger hyresgäster information och håller det rent och snyggt i området.
 • Utemiljösamordnare - Ansvarar för markskötselplan och är arbetsledare för markvärdarna.

En framtidsbransch i en framtidsstad

Fastighetsbranschen är verkligen en framtidsbransch! Enköping fortsätter att växa och mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Enköpings kommun den tjugonde högsta i landet med 4,4 procent.

EHB är en marknadskompletterande aktör som stärker Enköping kommuns utveckling. Vi har såväl äldre som nyproducerade fastigheter som vi tar hand om utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv och vi värnar om att våra hyresgäster ska trivas hos oss!

Branschen är under snabb utveckling, det byggs mycket i hela Sverige och nya tekniker och material tas fram vilket också bidrar till att vi alla som verkar inom den också utvecklas. Vi är medlemmar i bransch- och intresseorganisationen Sveriges allmännytta som samlar över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Via den organisationen erbjuder vi våra medarbetare fortbildning kontinuerligt och vi ingår i flera viktiga och spännande nätverk där generösa erfarenhets- och kunskapsutbyten görs mellan medlemmarna.

Enköping växer

Läs mer om vad som är på gång i Enköping och om olika framtidsprojekt på kommunens webbplats Enköping växer!

Praktik, LIA och examensarbete

Vi erbjuder platser för bland annat gymnasiet, arbetsträning, yrkeshögskola, högskola och universitet. Vi har hittills erbjudit platser inom administration, trädgårdsskötsel, fastighetsförvaltning samt drift och är nyfikna på och öppna för att erbjuda platser inom fler områden!

Vi har ett pågående samarbete med Yrkeshögskolan i Enköping som innebär att deras elever praktiserar hos EHB tillsammans med vår markgrupp. Studenterna får möjlighet att testa sina kunskaper i vårt bestånd inom bland annat växtkunskap, beskärning, trädgård, skötsel och anläggning. Samarbetet fungerar väldigt bra och eleverna imponerar!

Söker du en plats för praktik, LIA eller examensarbete inom fastighetsbranschen är du välkommen att skicka in din ansökan till oss! Skicka din ansökan till: jobb@ehb.se 

Sommarjobb

Varje sommar tar EHB emot sommarjobbare som får hjälpa till med att sköta om våra utemiljöer. Sommarjobben annonserar vi ut på ehb.se vanligtvis under mars-april.

Två sommarjobbare som går i ett bostadsområde och plockar skräp