Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att ehb.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många användare som möjligt, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa riktlinjerna WCAG 2.1 nivå AA.

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/1-utga-fran-wcag-2-1-niva-aa/

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

  • Knappfärg kan få otillräcklig kontrast beroende på vart den positioneras när siten skalas till olika format och vilket motiv fotografierna har på första sidan.

Då webbplatsen är nylanserad kommer vi analysera den och komplettera denna lista inom kort.

Kontakta oss

Kontakta oss via info@ehb.se om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.
Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.