Tillgänglighet för ehb.se

Enköpings Hyresbostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur ehb.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ehb.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt inom tre arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder och filmer

 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Det finns filmer som saknar textalternativ och syntolkning.

Färger

 • Det finns texter, knappar och ikoner som har färger som kan vara svåra att se.

Länkar, titlar och etiketter

 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.
 • Rubriker, ledtexter och etiketter hjälper inte alltid användaren att förstå innehåll och syfte.
 • Funktioner och placeringar är inte konsekventa och det kan vara svårt för den som memorerar eller försöker förstå strukturen på webbplatsen.

Navigera utan mus

 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
 • Hela webbplatsen är inte indelad i sektioner och användaren saknar möjligheten att hoppa förbi återkommande innehåll.
 • Nytt innehåll som dyker upp på sidan kan lägga sig i fel ordning för den som navigerar med tangentbord.
 • För den som navigerar med tangentbord är det svårt att se var fokus är.
 • Vid navigering med tangentbord är ordningen inte logisk.

Fält och formulär

 • Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för skärmläsaranvändare.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.

Skärmläsare och andra hjälpmedel

 • En del knappar saknar namn och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden som går att fälla ut.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när områden uppdateras.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Visuellt ser text och länkar ibland ut som en lista men i koden är den inte uppmärkt som en lista. Det kan göra uppläsning och navigering svårare med hjälpmedel.
 • Grupper av länkar är inte uppmärkta som listor. Skärmläsare får då svårare att navigera i listan, hoppa till nästa lista eller hoppa förbi listan.
 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.
 • Hård radbrytning finns vilket kan störa uppläsningen för skärmläsaranvändare.
 • Det finns tomma rubriker som kan vara förvirrande för skärmläsaranvändare.
 • Koden validerar inte och innehåller fel kopplade till tillgängligheten.

Förstoring och skärm

 • Vid ändring av avstånd på texter kan det bli svårt att läsa.
 • När text förstoras kan det bli svårt att läsa.
 • En del innehåll anpassar sig inte efter skärmstorlek och kan vara svår att se.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast december 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Enköpings Hyresbostäder åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har i september 2021 blivit uppmärksamma på brister som nu är listade i denna tillgänglighetsredogörelse, vi kommer tillfälligt hävda oskäligt betungande anpassning under tiden vi arbetar med dessa tillgänglighetsanpassningar.

Vi åberopar oskäligt betungande anpassning för filmer. Dessa är från tredje part och vi ser över lösningar.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men omfattas inte av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Filmer

 • Det saknas teckenspråkstolkning av filmer.
 • Det är svårt för alla att uppfatta innehållet i filmer då ljud- och textbeskrivning saknas eller är otillräcklig.

Text och färg

 • Det är svårt att se vissa texter och länkar då de har för dålig kontrast mot bakgrunden.
 • Textrader kan ibland innehålla för många tecken.
 • Vissa texter kan kräva en högre läsförståelse och vara svår att ta till sig för alla användare.

Länkar

 • Det går inte att förstå länkar genom att bara läsa länktexten.

Formulär och kod för hjälpmedel

 • Användaren får inte tillräcklig hjälp att fylla i formulär
 • Det saknas metadata och microdata som gör att användare kan anpassa innehållet för att passa deras behov.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av ehb.se.

Senaste bedömningen gjordes den 27 september 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 september 2021.