Tillgänglighet för ehb.se

AB Enköpings Hyresbostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur ehb.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ehb.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • När en ny användare registrerar sig finns ingen automatisk hjälp för att fylla i formulärfälten.
 • En horisontell linje som används för att markera olika avsnitt på flera sidor läses upp av skärmläsare, vilket kan vara förvirrande.
 • Texten ’Visa’ på uppfällbara element är markerad som en rubrik, även om den inte borde vara det.
 • På intresseanmälan för parkering följer inte rubriknivåerna alltid en logisk ordning.
 • Användare informeras inte i förväg om vilka fält som är obligatoriska i registrerings- och uppdateringsformulären. De upptäcker detta först efter att ha gjort ett fel.
 • Flikpanelen med ’Fakturor’, ’Obetalda fakturor’ och ’Betalda fakturor’ fungerar inte som förväntat. Användaren kan inte navigera med piltangenterna, och det är inte tydligt vilket innehåll som är kopplat till respektive flik.
 • I menyn får användaren inte information om vilken sida de för närvarande befinner sig på.
 • Användare med skärmläsare har svårt att förstå när en popup för verifiering av e-post dyker upp på skärmen, eftersom den inte läses upp.
 • Användare med skärmläsare får ingen information om menyn för inloggade användare är öppen eller stängd.
 • Användarna informeras inte om filtreringsalternativet för bostäder är öppet eller stängt.
 • När länken med informationsikonen vid intresseanmälan för parkering expanderas till en popup, informeras inte användaren om detta.
 • Det är otydligt vilken nedladdningsknapp som hör till vilken faktura, eftersom rubriker saknas.
 • När popup-fönstret för e-postvalidering dyker upp, hör användarna endast svaren ’Ja’ och ’Nej’, utan att få själva frågan presenterad.
 • När användaren gör en intresseanmälan eller uppdaterar sin intresseanmälan, är det inte tydligt vilken rubrik som hör ihop med vilka kryssrutor.
 • Vid textförstoring blir text och funktioner svåra att läsa och använda, eftersom de försvinner, kapas eller blir oläsliga.
 • Även om det finns en snabblänk för att hoppa direkt till innehållet, fungerar den inte.
 • I bildspelet överlappar texten knapparna för att byta bild vid vissa skärmstorlekar.
 • Användare med skärmläsare kan inte få information från texten på bilderna i bildspelet eftersom den inte läses upp.
 • Utfällbara knappar går inte att öppna med tangentbord. Dessa knappar finns på flera sidor. Det leder till att information och kontaktuppgifter kan vara svåra att nå.
 • Skärmläsaren läser information som inte syns när användaren står på ”Hämta fler” knappen.
 • När användaren anmäler intresse för bilplats kommer en popup-ruta upp. För att få fokus i rutan med tangentbord måste användaren först navigera genom hela sidan innan fokusen når popup-rutan.
 • När användaren filtrerar på bostad måste den gå igenom flera olika menyval innan man kommer resultatet av filtreringen. Fokusen hoppar även mellan fältet max hyra och innehållet.
 • Fokusmarkering har för låg kontrast på ikonerna med pilar neråt i menyn, det kan vara svårt att se.
 • Länkar med ikoner för sociala medier är inte markerad som lista, inte heller när användaren söker bostad och ser liknande objekt.
 • Webbplatsens struktur på landmärken stämmer inte eller saknas vilket försvårar navigeringen.
 • Länken för innehåll på söksidan är markerad som flikpanel, det är även utfällbara element på sidan för den inloggade användaren. Detta kan vara förvirrande eftersom ingen av dem är flikpaneler.
 • Bildspelet är markerat med ett attribut som används för checkboxar, inputs och radioknappar. Detta kan vara svårt att förstå för användare med skärmläsare.
 • Rubriker i nyhetspuffarna är inte kodade som rubriker och rubriker för listpunkter är inte kodade som rubriker utan enbart fetstilade.
 • Dekorativa bilder läses upp för användare med skärmläsare, bland annat med beskrivningar som ”bildtext saknas”.
 • Bilderna i översikten på lediga bostäder är en upprepning av bostadens adress som redan står beskrivet i texten.
 • När användaren går igenom förhandsvisningen av nyheter på startsidan, tar det mycket tid för skärmläsare att läsa upp bildtexterna. 
 • På startsidan finns en knapp för att stoppa eller starta bildspelet, den har otillräcklig kontrast och kan vara svår att se.
 • När användaren ska uppdatera sina uppgifter har ikoner för låg kontrast.
 • Knappen ”Radera” När användaren uppdaterar sin intresseanmälan för parkering har för låg kontrast.
 • Loggan på startsidan har otillräcklig beskrivning, det kan vara svårt för användare att förstå att det är en logga och att den leder till startsidan.
 • Menyn har felaktig beskrivning, ”toggle navigation” vilket kan göra det svårt för användare med skärmläsare att förstå att det är en meny.
 • Ikonen för mina sidor när användaren är inloggad läses upp olika beroende på vilken sida användaren är på för tillfället.
 • På små skärmar finns fyra ikoner för filtrering och organisering vid sökning efter lägenheter, bilplatser, förråd eller lokaler, dessa har inte tillräckliga beskrivningar.
 • Ikonen för att redigera serviceärenden samt informationsikonen bredvid ”Romberga” när användaren gör en intresseanmälan saknar beskrivning.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av ehb.se

Senaste bedömningen gjordes den 16 januari 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 januari 2024.

Senast uppdaterad: 2024-01-17