Öppen aktivitet

Logo för Öppen aktivitet. Två ellipser, en grön och en blå. Röd text innanför ellipserna i versaler

Är du mellan 9 och 15 år och vill delta i olika aktiviteter? Då är öppen aktivitet någonting för dig! Alla aktiviteter är gratis och du kan prova så många gånger du vill. Du behöver inte anmäla dig, det är bara att dyka upp! 

Aktiviteter

Under våren 2024 kan du prova på karate, basket och fotboll! Aktiviteterna pågår under veckorna 10-20.

Svart text i versaler KARATE över en röd cirkel med två silhuetter av människor som gör olika kampsportsrörelser

Karate

Kom och prova på olika övningar inom karate! Du är välkommen oavsett om du är nybörjare eller har tränat kampsport tidigare!

Ledare från Malavé Do Enköping finns på plats. Kontaktperson Said Erfanian-Daneshvar, som nås via telefon 070-063 53 41.

Svart text i versaler BASKET över en orange basketboll med två silhuetter av människor som spelar basket

Basket

Kom så spelar vi basket tillsammans! Du är välkommen oavsett om du är nybörjare eller en van spelare! Vi varvar både basketspel, övningar och olika lekar. Det går såklart bra att prata med oss ledare om du vill önska en lek!

Ledare från IF Basket för alla finns på plats. Kontaktperson Sahra Omar, som nås via telefon 070-787 98 53, eller e-post ikhlas_900@hotmail.com.

Svart text i versaler FOTBOLL över en grön fotboll med två silhuetter av människor som spelar fotboll

Fotboll

Du är välkommen oavsett om du är nybörjare eller en van spelare!

Romberga

Ledare från Somaliska kultur- och idrottsföreningen finns på plats. Kontaktperson Saed Mustafekadar, som nås via telefon 070-404 82 24, eller e-post mkhadarsaid@yahoo.com.

Lillsidan

Ledare från IF Basket för alla finns på plats på lördagar. Kontaktperson Sahra Omar, som nås via telefon 070-787 98 53, eller e-post ikhlas_900@hotmail.com.

Ledare från Somaliska kultur- och idrottsföreningen finns på plats på söndagar. Kontaktperson Saed Mustafekadar, som nås via telefon 070-404 82 24, eller e-post mkhadarsaid@yahoo.com.


Öppen aktivitet finns på Facebook och Instagram!


Föreningar sökes till hösten 2024!

Genom Öppen aktivitet sponsrar EHB aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar mellan 9-15 år. Vi riktar oss till föreningar, förbund eller verksamheter som vill främja en aktiv fritid för alla barn och unga.

Som deltagare i Öppen aktivitet genomför er förening enkla aktiviteter som är gratis och öppna för alla. Detta för att alla ska få möjligheten att hitta ett intresse som passar dem och för att locka flera till er förening eller verksamhet. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för barn och ungdomar.

Ni kan som förening ansöka om att vara med i Öppen aktivitet två gånger per år. Öppen aktivitet pågår under en höst- och en vårtermin och är alltid 11 veckor åt gången. Höstterminen för 2024 pågår från och med vecka 40 till och med vecka 50. Det utgår en ekonomisk ersättning för varje tillfälle som ni anordnar aktiviteter, cirka 1000 kr per pass.

EHB sammanställer och gör iordning marknadsföringsmaterial med alla aktiviteter inför varje termin. Som deltagande förening har ni ett ansvar att marknadsföra aktiviteterna, delta på terminsavslutningen, ta bilder till sociala medier, löpande rapportera hur det går och antal besökare.

EHB sponsrar inte:

  • Privata aktiviteter och enskilda individer.
  • Föreningar och förbund med verksamhet som inte ligger i linje med våra värderingar.
  • Föreningar och förbund med religiös eller politisk verksamhet.
  • Verksamheter och idrotter som fokuserar på prestation framför glädje.

Skicka in ansökan

Fyll i formuläret direkt på datorn och maila oss, via info@ehb.se.

Vi kommer kontakta utvalda föreningar löpande och återkoppla till alla som har ansökt.


Konceptet Öppen aktivitet

Öppen aktivitet är ett samarbete mellan Enköpings Hyresbostäder, Enköpings kommun, föreningslivet och företag. Öppen aktivitet vill sänka trösklarna till föreningslivet genom att erbjuda spontana och roliga tillfällen att prova på olika aktiviteter. Öppna aktiviteter är alltid gratis och det krävs inga förkunskaper att delta. Öppen aktivitet riktar sig mot ungdomar mellan 9-15 år.

Bakgrunden till samarbetsformen

Enköpings Hyresbostäder vill att alla hyresgäster hos oss ska trivas och känna sig trygga i sina bostadsområden. Vi kan genom Öppen aktivitet ge alla förutsättningar att prova på någonting nytt i en trygg och glädjefull miljö. Föreningsengagemang har många positiva hälsoeffekter!