Öppen aktivitet

Är du mellan 9 och 15 år och vill delta i olika aktiviteter? Då är öppen aktivitet någonting för dig! Vårens aktiviteter har avslutats men under hösten 2021 kommer du få möjlighet att prova på olika aktiviteter igen! Alla aktiviteter är gratis och du kan prova så många gånger du vill! 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för ungdomsidrott. Det finns därför maxantal för varje aktivitet och aktiviteten kan hållas utomhus om vädret tillåter. Byt om hemma, handtvätt innan aktivitet är obligatoriskt. Kom ihåg - stanna hemma om du har förkylningssymptom. Följ Öppen aktivitet på Facebook och Instagram och för att få senaste informationen!

Föreningar sökes till hösten 2021!

Genom Öppen aktivitet sponsrar EHB aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar mellan 9-15 år. Vi riktar oss till föreningar, förbund eller verksamheter som vill främja en aktiv fritid för alla barn och unga. Som deltagare i Öppen aktivitet genomför er förening enkla aktiviteter som är gratis och öppna för alla. Detta för att alla ska få möjligheten att hitta ett intresse som passar dem och för att locka flera till er förening eller verksamhet. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för barn och ungdomar. Ni kan som förening ansöka om att vara med i Öppen aktivitet två gånger per år. Öppen aktivitet pågår under en höst- och en vårtermin och är alltid tio veckor åt gången. Det utgår en ekonomisk ersättning för varje tillfälle som ni anordnar aktiviteter, cirka 1000 kr per pass.

EHB sammanställer och gör iordning marknadsföringsmaterial med alla aktiviteter inför varje termin. Som deltagande förening har ni ett ansvar att marknadsföra aktiviteterna, delta på terminsavslutningen, ta bilder till sociala medier, löpande rapportera hur det går och antal besökare.

EHB sponsrar inte:

  • Privata aktiviteter och enskilda individer.
  • Föreningar och förbund med verksamhet som inte ligger i linje med våra värderingar.
  • Föreningar och förbund med religiös eller politisk verksamhet.
  • Verksamheter och idrotter som fokuserar på prestation framför glädje.

Skicka in ansökan senast 31:a maj 2021

Nu har föreningar chansen att ansöka om att anordna Öppen aktivitet under hösten 2021! Fyll i formuläret direkt på datorn och maila till Emelie Lidman, Områdesutvecklare på EHB via emelie@ehb.se senast 31:a maj 2021.

Under v.22 lämnar vi besked till de som har blivit utvalda och ger mer information.

Konceptet Öppen aktivitet

Öppen aktivitet är ett samarbete mellan Enköpings Hyresbostäder, föreningslivet och företag. Öppen aktivitet vill sänka trösklarna till föreningslivet genom att erbjuda spontana och roliga tillfällen att prova på olika aktiviteter. Öppna aktiviteter är alltid gratis och det krävs inga förkunskaper att delta. Öppen aktivitet riktar sig mot ungdomar mellan 9-15 år.

Bakgrunden till samarbetsformen

Enköpings Hyresbostäder vill att alla hyresgäster hos oss ska trivas och känna sig trygga i sina bostadsområden. Vi kan genom Öppen aktivitet ge alla förutsättningar att prova på någonting nytt i en trygg och glädjefull miljö. Föreningsengagemang har många positiva hälsoeffekter!