Visselblåsning

EHB arbetar med ständiga förbättringar och uppmuntrar att brister, fel och förbättringsförslag löpande lyfts upp och rapporteras. I första hand till närmsta chef som ansvarar för att hantera ärendet. Det går också att vända sig till högre chef eller till fackliga eller skyddsombud.

För att risker och missförhållanden i vår verksamhet ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt, har EHB som ett komplement till de interna rapporteringskanaler infört ett externt visselblåssystem för att våra medarbetare och andra intressenter utanför vår verksamhet ska kunna öppet eller anonymt rapportera misstankar om potentiella eller faktiska missförhållanden.

Vad kan rapporteras?

Om du misstänker risker eller andra missförhållanden på uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Det kan exempelvis vara risker för miljöbrott, mutor eller korruption eller andra missförhållande där det finns ett allmänintresse att de kommer fram.

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion.

Hur rapporterar jag?

Via vår hemsida och via medarbetarverktyget kan ärende läggas muntligt och skriftligt i visselblåssystemet. Visselblåsarfunktionen nås via en extern rapporteringkanal på företaget &franklys webbplats.

Rapportera ett ärende

Den som lägger ärendet är anonym gentemot EHB och mottagningsfunktionen på EHB. Återkoppling i ärendet sker via inloggning på sidan och EHB kan inte se kontaktuppgifterna som lämnats in.

Det går att inte uppge några kontaktuppgifter alls och på så vis vara helt anonym även i systemet.

Hur hanteras inkomna ärenden?

Ärenden som inkommer i Visselblåsverktyget tas emot av ärendehandläggare som är vd eller HR-chef. Vid ett ankommet ärende så utreds ärendet av utredningsgruppen på EHB i den ingår ärendehandläggare, ekonomichef, IT-chef samt fackliga företrädare. Ärendet ska påbörjas inom 7 dagar från att det kommit in till EHB.

Återkoppling på åtgärder som vidtagits ska ske inom tre månader. Återkoppling ges till anmälaren via visselblåssystemet.

Utredningsgruppen ska årligen gå igenom inkomna ärenden.

Skydd mot repressalier

Den som lämnar uppgifter om missförhållande är skyddade enligt lag mot repressalier likaså de som bistår någon som lämnar uppgifter. Ingen eftersökning av vem som lämnat uppgifterna får ske.

 

Vad är en visselblåsning?

En visselblåsning kallas det för när en person rapporterar om missförhållanden i myndigheter, företag eller samhället i övrigt. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga.


Mer information om lagstiftningen

Läs frågor och svar om stärkt skydd för visselblåsare på regeringens webbplats

Lagen i sin helhet på riksdagens webbplats