Fritidsmedel

Collage av fyra motiv, överst till vänster skräpplockning, överst till höger matlagning, nederst ti

Ta chansen att vara med och utveckla ditt bostadsområde!

Du som hyresgäst vet bäst hur det är att bo i din bostad, ditt bostadsområde och stadsdel. För att vi tillsammans ska kunna utveckla trivsamma och trygga bostadsområden får du och dina grannar möjlighet att engagera er och få stöd genom fritidsmedel.

Boendeinflytande och Fritidsmedel

Nu kan du som boende hos oss söka pengar för att genomföra en aktivitet eller ett projekt i ditt område. Pengarna går även att söka för föreningar och andra organisationer som vill vara med och utveckla en stadsdel eller ett bostadsområde.

Kanske vill du och dina grannar anordna en städdag och gårdsfest, bokcirkel eller läxhjälp eller någonting helt annat? Pengar kan även sökas för fysiska förbättringar. Trygghet, trivsel, delaktighet, gemenskap och positiva effekter för miljön ska vara i fokus. 

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i ansökningsblanketten och maila den till oss, så kommer vi att höra av oss!

En arbetsgrupp innehållande representanter från Enköpings Hyresbostäder och Hyresgästföreningen kommer att bedöma din ansökan. I bedömningen kollar arbetsgruppen på hur väl kriterierna som finns beskrivna uppfylls och de förväntade effekterna som aktiviteten/projektet förväntas ha.

Du måste inte vara medlem i Hyresgästföreningen för att kunna ansöka.

Skicka in ansökan

Ansökningsblanketten kan du fylla i direkt på datorn och e-posta som bilaga till  Enköpings Hyresbostäder via info@ehb.se.

Har du inte möjlighet att skicka in din ansökan via e-post kan du skicka den via post till:

AB Enköpings Hyresbostäder 
Box 3051
745 03 Enköping

Om din ansökan beviljas

Blir din ansökan beviljad måste du/ni visa kvitton, fakturor eller motsvarande på alla de kostnader som du/ni har och vill få ersättning för.

Blir ansökan beviljad måste du/ni ge en uppföljning efter att aktiviteten/projektet slutförts med en beskrivning av vad, hur, antal deltagare och om du/ni nått målet med aktiviteten. Vi ser helst att du/ni tar bilder eller filmer och bifogar uppföljningen.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss.