Sök ledigt

EHB är kommunens största fastighetsägare med drygt 2 800 bostäder och ca 37 000 kvm lokalyta. Vi har lägenheter och radhus som ligger både centralt och i ytterområden.

Bostäder

Du kan se våra lediga bostäder här på vår webbplats under Lediga bostäder och på https://bostad.uppsala.se/. Alla våra bostäder förmedlas via Uppsala Bostadsförmedling. Under 2020 förmedlade de 520 bostäder åt oss. Den genomsnittliga kötiden för att få en bostad hos oss under 2020 låg på 3,4 år. Den kortaste kötiden var 5 dagar och den längsta var 29,7 år.

För att kunna intresseanmäla dig till någon av våra bostäder måste du registrera dig i bostadskön hos Uppsala Bostadsförmedling.

Registrera dig i bostadskön!

 

Kö- och förmedlingsregler för bostad

Kö- och förmedlingsregler kan du läsa mer om på Uppsala bostadsförmedlings webbplats. Vi tillämpar inte någon förtur. En del av våra bostäder förmedlas enbart till seniorer eller ungdomar.

Seniorbostäder

Vi har +65 boenden på Kryddgården, Ljunggården och Malin på Rombergsgatan 40. Vi har +55 boende på Sadelmakargatan.

EHB förmedlar inga trygghetsboenden. Kontakta Enköpings kommun för detta, kontaktuppgifter finns på Enköping kommuns webbplats.

Ungdomsbostäder

För ungdomsbostäderna gäller att du inte ännu ska ha fyllt 28 år när avtalet börjar gälla (tillträdesdagen). När du skrivit avtal får du sedan bo kvar i din lägenhet så länge du önskar. Vi har ungdomsbostäder på Korsängsgatan 63 (Krukmakaren), Fannalundsvägen 12 (Kv. Skiftnyckeln) och Rombergsgatan 15.

Tilldelningen sker via Uppsala Bostadsförmedling där den som har längst kötid erbjuds lägenhet.


Bilplats

Våra lediga bilplatser kan du se här på vår webbplats under Lediga bilplatser. För att kunna intresseanmäla dig till en bilplats måste du stå i vår kö för bilplats och det är kostnadsfritt. 

EHB har ett mindre antal bilplatser med laddstolpe för elbil. Det är inte tillåtet att ladda elbilar i vanliga motorvärmaruttag eller vanligt el-uttag. Det ökar risken för brand.

Registrera dig i bilplatskön!

Kö- och förmedlingsregler för bilplats

  • Om det är kö på bilplats i området har EHB:s hyresgäster förtur.
  • Avtal för bilplats tecknas med den som tecknat avtal för bostaden.
  • Om du är bostadshyresgäst sker debitering och betalning samtidigt som för bostaden.
  • Varje bostadshyresgäst får hyra maximalt en parkeringsplats och ett garage/carport i de fall det inte finns ett överskott av lediga platser.
  • För externa hyresgäster, alltså hyresgäster som inte hyr bostad eller lokal av EHB, tillkommer mervärdesskatt (moms) på avgiften enligt Skatteverkets momslagstiftning.

Lokal & Förråd

Vi har både större och mindre lokaler som kan vara verksamhetsanpassade eller enklare förråd. Våra lediga lokaler och förråd kan du se här på vår webbplats under Lediga lokaler och Lediga förråd. För att intresseanmäla dig till en lokal eller förråd mailar du till info@ehb.se eller ringer 0171-62 58 20. Vi har ingen kö till lokaler eller förråd.

Förråd hyrs i första hand ut till boende i samma fastighet, i andra hand till boende i området, i tredje hand till boende i EHB:s övriga bestånd och i fjärde hand till externa hyresgäster.

Verksamhetslokaler hyrs ut till verksamhet som är lämplig för aktuell lokal och fastighet/område. En del av våra verksamhetslokaler annonseras ut på Objektvision

För näringsidkare som är registrerade för moms tillkommer mervärdesskatt (moms) på avgiften enligt Skatteverkets momslagstiftning.